Broeder Paul Peeters

De geschiedkundige Studiegroep Ten Boome had de eer om twee prachtige artikels te mogen publiceren in het jaarboek van 1993-1994 van Broeder Paul Peeters.
Beide artikels(Boom 1910 en Boomse steen 1910) beschrijven de gemeente Boom net voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Jozef Karel Peeters, zoals zijn echte naam was, schrijft meer bepaald over de wijk Hoek waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij werd te Boom geboren op 18 juli 1903 waar hij met zijn ouders in de Kapelstraat nr.20 woonde. Zijn vader, Jan Baptist, werd te Londerzeel geboren op 23 oktober 1864.
Jan Baptist huwde te Boom op 14 juli 1890 met Maria Paulina Spaenjaers die te Boom werd geboren op 31 januari 1869.

Van zijn mede-Broeder Jozef Nagels ontving ik onderstaande gegevens over Broeder Paul Peeters, waarvoor mijn dank:

PEETERS Jozef Karel (broeder Paul van Jezus)
  • Inkleding 07.09.1919  
  • Eeuwige geloften 02.08.1928
  • deed zijn kloosterlijke opleiding te Groot-Bijgaarden, Leuven, Overijse, Brussel
  • Diploma van Letterkundig Regent 1924
  • Gaf achtereenvolgens les te Roeselare, Brussel Sint-Thomas, Gent Sint-Amandus, Brussel Sint-Thomas, Gent Sint-Amandus, Brussel (Sint-Joris en Sint-Thomas), Elsene, Brussel Sint-Joris
  • Op 01.09.70 benoemd als secretaris van broeder Provinciaal te Groot-Bijgaarden.
  • Op 01.09.79 werd hij hulpsecretaris
  • Op 19.09.90  ging hij over naar de rusthuis-afdeling te Groot-Bijgaarden, waar hij overleed op 08.01.1994 
Het was een rustig en stipt man, nauwkeurig in al wat hij deed. Een kloosterling uit één stuk, een vriend van de jeugd, een graag geziene medebroeder die zijn kennis spontaan deelde met al wie bij hem te rade kwam. Hij ging dankbaar door het leven, ten dienste van al wie hem benaderde.
 
broeder Paul Peeters

 Broeder Paul Peeters
°Boom 18 juli 1903
+Groot-Bijgaarden 8 januari 1994