17e REGIMENT ARTILLERIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

Het regiment werd in Februari 1918 aan den IJzer gevormd om de divisie-artillerie der 5e Legerdivisie uit te maken.

Het bestond uit: 1 groep van twee batterijen kanons van 150 L., 1 groep van twee batterijen houwitsers van 155 S. en 1 groep houwitsers van 6 duim.

In den loop van het jaar werd er bij elke groep een derde batterij gevoegd.

Het 17e Artillerie nam deel aan de wacht in de sectors Diksmuide, Merkem, Nieuwpoort, Boezinge, enz. en, inzonderheid, aan de verrichtingen aan den Reigersvliet en te Oudstuivekenskerke.

De 2e batterij der 3e groep werd bij de dagorder vermeld om zijn schoon gedrag gedurende den dag van 18 Maart 1918.

Den 11n Mei gaat het regiment naar den sector van Merkem en neemt er deel aan de verschillende verrichtingen en raids.

De 2e batterij der 3e groep, die tot de zware groepeering der IIe Infanteriedivisie behoort, wordt door den Commandant van het infanterieregiment gelukgewenscht om zijne schitterende deelneming aan den raid die in den nacht van 18-19 Juni in het werk Tahon werd uitgevoerd.

De Generaal, commandant der IIe Infanteriedivisie, zendt aan de 2e en de 3e groep, die zijne groepeering zware artillerie uitmaken, zijn gelukwenschen voor hunne lofwaardige deelneming aan den raid van 4 Juli aan de Kwabeek.

Den 24n Juli, bij de reorganisatie der artillerie, verlaat de loopgravenartillerie het regiment.

Op 2 Augustus wordt de 5e Legerdivisie aangewezen om den sector Nieuwpoort te bezetten. De 1e groep, die deel uitmaakt van de tegenbatterijen wordt er hevig bestookt door de vijandelijke artillerie: vijf harer stukken worden buiten gebruik gesteld.

Den 23n September wordt de 2e en de 3e groep ter beschikking gesteld van den Commandant van de 6e en van de 1e Legerdivisie om bij het offensief in Vlaanderen deel uit te maken van de aanvalsgroepeeringen. Na zegevierende operaties krijgt de 2e groep het recht om « Passchendale » en « Ingelmunster » op zijne schilden te schrijven, terwijl de 3e groep de vermeldingen « Klerken » en « Kortemark » bekomt.

Gedurende het offensief neemt de 1e groep deel aan de demonstratieverrichtingen in den sector van Nieuwpoort; op 18 October begint zij met de 5e Legerdivisie de achtervolging van den vijand. De 2e en de 3e groep vervoegen zich achtereenvolgens bij het regiment voordat het op de linie van het afleidingskanaal aankomt.

Den 2n November wordt de 3e groep bij de dagorder van de artillerie der 5e Infanteriedivisie vermeld voor zijne deelneming aan de verrichtingen rond Eekloo.