1e EN 21e LINIE

HUNNE GESCHIEDENIS

Bij de mobilisatie van Augustus 1914 werd het 1e Linie, dat te Gent garnizoen hield, ontdubbeld: met het aldus gevormde 21e Linie maakte het de eerste gemengde brigade uit.

Deze werd van af ‘t begin van den veldtocht naar de verdedigingsstelling der Gete gericht.

Na den terugtocht onder Antwerpen, namen de 2 regimenten deel aan de uitvallen van het veldleger: zij onderscheidden zich den 25n en 26n Augustus op den westeroever van het kanaal van Willebroek en den 10n en 11n September op het front Humbeek – den Heuvel – Eversem.

Na den aftocht van Antwerpen naar den IJzer, werd het 21e Linie ontbonden.

Het 1e Linie nam van 17 tot 31 October 1914 deel aan den slag en, bij den val van Diksmuide, op 10 November 1914, werd een zijner bataljons op vreeselijke wijze gedund.

Het regiment bleef deelnemen aan de « heilige wacht » en bezette de verschillende sectors van het front.

Het 21e Linie dat einde December 1916 opnieuw werd ingericht, vormde weer brigade met het 1e Linie; later werd er het 2e Jagers te voet bijgevoegd om de 5e Infanteriedivisie te vormen.

Bij het bevrijdingsoffensief dat op 28 September 1918 losbrak bezette de 5e Infanteriedivisie het front Nieuwpoort-Pervijze; daarna overweldigt het de Duitsche stellingen van den Zuideroever van den IJzer, inzonderheid de hoeven Terstille en Violet.

Den 16n October verlaten het 1e en het 21e Linie hunne sectors en rukken zegevierend op aan den linkervleugel van het Belgisch leger: zij bereiken het front Oostende-Oudenburg.

Den 18n marcheeren de twee regimenten langs Maldegem op naar het afleidingskanaal der Leie, dat door het 21e Linie, ten Noorden, aan de Celiebrug, bereikt wordt, terwijl het 1e Linie voor Balgerhoek wordt tegengehouden.

Tot 2 November zullen de linietroepen bloedige gevechten leveren om over het kanaal te geraken; daarna, steeds met den linkervleugel, zullen zij langs de Belgisch-Hollandsche grens vooruitdringen tot het kanaal Gent-Terneuzen, waar zij den oorlog eindigen. Nadien maken zij deel uit van het bezettingsleger in Duitschland.

De regimenten hadden de volgende vermeldingen gewonnen: Antwerpen, IJzer-Diksmuide, Celiebrug en Balgerhoek.