1e EN 4e JAGERS TE VOET

HUNNE GESCHIEDENIS

 Bij de mobilisatie, in Augustus 1914, lag het 1e regiment Jagers te voet in garnizoen te Charleroi; bij ontdubbeling werd het 4e Jagers gevormd en beide regimenten maakten de 15e gemengde brigade uit.

Een eenig feit in de annalen van den oorlog: de twee regimenten waren de eenige die den ganschen veldtocht door bleven bestaan: zij bleven voortdurend zijde aan zijde verbonden.

De 15e brigade die bij den aanvang der krijgsverrichtingen te Hooi gedetacheerd was, werd op 5 Augustus, ter versterking van de 3e Legerdivisie, naar Luik gezonden. Den morgen van den 6e was de 15e brigade verzameld te Fragnée: zij marcheerde in de richting van Brussel om den vijand over de linie der forten te werpen.

Het 4e Jagers nam deel aan het gevecht rond het gehucht « Les Communes » en te 10 u. 30 kreeg het bevel terug over de Maas te trekken.

Het 1e Jagers nam deel aan het gevecht bij Sart-Tilman, het leed er zware verliezen doch dwong de Duitsche 43e brigade achteruit.

Na den aftocht van Luik werden het 1e en het 4e Jagers voorgoed bij de 3e Legerdivisie gevoegd en maakten de brigade N uit.

Onder Antwerpen namen de twee regimenten deel aan de uitvallen van 24 Augustus en 9 September.

Aan den IJzer verdedigde de brigade Jagers, van 14 October af, het front Schoorbakke-Tervate; daarna in reserve geplaatst, nam zij deel aan den slag in den sector Pervijze-Kaaskerke. Tijdens de stabilisatie bezetten de regimenten de verschillende sectors van het front. Zij waren te Merkem, bij den slag van 17 April 1918.

Het 1e Jagers te voet werd bij dagorder vermeld en Koning Albert decoreerde zijn vaandel met de Leopoldsorde.

Den 30n Januari 1918 hadden de twee regimenten, met het 14e Linie, de 9e infanteriedivisie gevormd.

Den 28n September vertrekken het 1e en het 4e Jagers van uit Boezinge; zij veroveren Langemark, Poelkapelle, Westroozebeke, Oostnieuwkerke, Most en bevinden zich den 4n October voor Roeselare. Van 14 tot 20 October neemt de 9e divisie deel aan den slag Torhout-Tielt; tot 11 November dringt zij zegevierend vooruit langs Lootenhulle, Nevele, St-Martens-Leerne, Deurle, Bommelhoek, De Pinte en eindigt den oorlog op den linkeroever der Schelde, van Zeevergem tot Eeke.

Het 1e en het 4e Jagers wonnen de vermeldingen:

Luik – Antwerpen – IJzer – Merkem – Oostnieuwkerke.