1e JAGERS TE PAARD

ZIJNE GESCHIEDENIS

Het 1e Regiment Jagers te paard maakte bij de mobilisatie deel uit van de 6e Legerdivisie wier divisiecavalerie het vormde. Dagelijks worden er talrijke verkenningen gedaan in alle richtingen. Door zijn stoutmoedigheid en flinkheid bezorgt het regiment aan het commando onophoudelijk inlichtingen over de bewegingen van den vijand.

Den 4n October verlaat het de 6e Legerdivisie om deel uit te maken van de nieuw gevormde onafhankelijke brigade cavalerie. Den 12n October wordt het aangewezen voor de 2e Cavaleriedivisie die tot stand wordt gebracht.

Het werkt mede aan de dekking van den aftocht van ‘t Belgisch leger naar den IJzer. Den 15n October steekt het den stroom over en, nu eens van dienst in de loopgraven, dan weer in reserve, neemt het deel aan den slag aan den IJzer.

Tijdens de stabilisatie versterkt het de verschillende legerdivisies in de sectors van het Belgisch front: te Pervijze in 1914, in den sector Fort van Knokke-Labiettehoek in 1915, te Diksmuide in ‘t begin van 1916, daarna te Noordschoote-Steenstraat, te Ramskappelle omstreeks het midden van 1916. In 1917 verdedigt het de loopgraven te Oudstuivekenskerke en, tot 2 September 1918, den sector van den Reigersvliet.

Den 6n Maart van dit jaar, in het gevecht aan den Reigersvliet verdient het door zijn prachtig gedrag de toelating om dien naam op zijn standaard te schrijven.

Op 19 Juni 1918 ontvangt het regiment uit de handen van den Koning een nieuwen standaard waarop den 16 Juli 1918 de vermelding « REIGERSVLIET » wordt geschreven.

Den 27n September verlaat het regiment zijne kantonnementen om te gaan deelnemen aan het bevrijdingsoffensief.

Den 30n bereikt het, met de cavaleriedivisie die de infanterie onmiddellijk volgt, de omstreken van Zarren; in den loop van de maand October neemt het deel aan de verrichtingen waardoor TORHOUT, BRUGGE, AALTER en KNESSELARE worden ontzet.

Op 2 November, door een schitterende verrichting van zijne voorelementen, van twee zijner eskadrons en van zijne compagnie wielrijders gelukt het er in met behulp van een noodbrug het kanaal van Schipdonk over te steken en het dorp Evergem te omsingelen, dat op 3 November wordt ingenomen.

Na die verrichting gaat het 1e Regiment Jagers te paard kantonneeren te Kaprijke; ‘t is daar dat het zich bevond op 11 November, op ‘t oogenblik van den wapenstilstand.

Het regiment draagt den nestel in de kleuren van het lint van ‘t Oorlogskruis en op zijn standaard prijken de namen « ANTWERPEN » en « REIGERSVLIET ».