2e EN 5e JAGERS TE VOET

HUNNE GESCHIEDENIS

Het 2e Jagers lag in 1914 in garnizoen te Bergen. Het vormde er, bij ontdubbeling, het 5e Jagers.

Die twee regimenten maakten de 16e gemengde brigade uit, die op 3 Augustus per spoor naar de Gete werd vervoerd. Eene compagnie van het 2e Jagers ontving den vuurdoop te Geldenaken, den 16n Augustus.

Daarna namen de twee regimenten deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen. Den 26n Augustus bevond het IIIe bataljon van het 2e Jagers zich te Verbrande-Brug. ‘t Is daar dat soldaat Trézignies zich spontaan aanbood om op den vijandelijken oever van het kanaal van Willebroek de kruk der ophaalbrug te gaan manœuvreeren. De heldhaftige Jager viel, doorboord met kogels.

De regimenten leden zware verliezen te Eppegem.

Aan de Nethe nam het 2e Jagers deel aan den tegenaanval, bij den dageraad van den 6n October. Het verloor er een groot aantal manschappen. Na den aftocht van Antwerpen werd het 5e Jagers ontbonden. Het 2e Jagers nam van 17 tot 31 October 1914 deel aan den IJzerslag. Twee bataljons onderscheidden zich te Diksmuide en te Oudstuivekenskerke, het andere te Pervijze.

Na de overwinning neemt het regiment deel aan de wacht op het front.

Den 26n December 1916 werd het 5e Jagers opnieuw gevormd uit eenheden van het 2e en een compagnie van het 1e Jagers. Nadat zij samen eene brigade hadden uitgemaakt, werden de twee regimenten gescheiden. Het 2e Jagers vormde, met het 1e en het 21e Linie, de 5e Infanteriedivisie, terwijl het 5e, met het 3e en het 6e Jagers te voet, de 11e Infanteriedivisie uitmaakte.

Bij het bevrijdingsoffensief werd het 2e Jagers op het defensief front: Neeuwpoort-Pervijze gehandhaafd, terwijl het 5e aan den aanval van de zuidergroep van het Leger van Vlaanderen deelnam en zich te Moorslede onderscheidde.

Den 14n October 1918 neemt het 2e Jagers het offensief, het dringt Oostende binnen en bevrijdt de kust. Te Ronsele, op het afleidingskanaal der Leie vervoegt het zich bij het 5e Jagers te voet. De twee regimenten pogen te vergeefs het kanaal over te steken. Begin November hernemen zij hun zegevierenden opmarsch naar het kanaal Gent-Terneuzen: het 2e Jagers bereikt het, te Ertvelde, na een gevecht te hebben geleverd; het 5e, te Landerbrudde, zonder tegenstand te hebben ontmoet.

Beide regimenten behaalden de vermeldingen: « Antwerpen-Diksmuide-IJzer »; het 2e won bovendien die van « Ertvelde » en het 5e die van « Moorslede ». Beide dragen den nestel en de kleur van het lint der Leopoldsorde.