2e KARABINIERS

ZIJNE GESCHIEDENIS

Het Brusselsch regiment, gekazerneerd op de Daillyplaats vormde, in Augustus 1914, bij ontdubbeling, het 4e Karabiniers. De twee regimenten maakten de infanterie uit van de 20e gemengde brigade die op 6 Augustus naar Grez-Doiceau trok en tot 19 Augustus in die streek bleef.

Den 29n Augustus nemen de twee regimenten, die te Borsbeek gekantonneerd zijn, deel aan den eersten uitval rond Antwerpen, op het front Hofstade-Schiplaken, en den 11n September vallen zij aan in de richting van Tildonck, op het front Wolvenhoek­Hambosch.

Het 2e en het 4e  Karabiniers worden erg beproefd en op 17 September worden de overlevenden van het 4e Karabiniers in de gelederen van het 2e Karabiniers opgenomen.

Tijdens het beleg van Antwerpen voert het regiment werken uit te Hingene, daarna verdedigt het den sector Duffel-Lier. Het neemt deel aan den nachtelijken tegenaanval van 5 op 6 October.

In den loop van den slag aan den IJzer voert het 2e Karabiniers, op 22 October, den zeer moorddadigen tegenaanval uit in de bocht van Tervate en verdedigt daarna Stuivekenskerke. Het ondergaat zware verliezen aan officieren, gegradueerden en soldaten.

Den 22n April 1915 nemen het 3e en het 4e bataljon van het regiment deel aan de gevechten te Steenstraat, waar de Duitschers voor de eerste maal stikgassen gebruiken. Den 20n December 1916 wordt het 4e Karabiniers opnieuw gevormd met elementen van het 2e Karabiniers.

Den 1n Februari 1918 vormt het regiment, met het 1e en het 3e Karabiniers, de 6e Infanteriedivisie.

Tijdens het bevrijdingsoffensief onderscheidt het regiment zich door het veroveren der Duitsche stellingen tot aan Westroozebeke. In den slag Torhout-Tielt neemt het 2e Karabiniers, op 14 October, Rumbeke in; na zware verliezen te hebben geleden bereikt het, den 17n October, den Ketelberg ten Oosten van Ingelmunster. Het wordt afgelost en noordwaarts gestuurd. Den 21n October bezet het Brugge dat sedert 48 uren bevrijd is en den 25e October begeleidt het de Koninklijke Familie die er hare « Blijde Intrede » doet.

Met de regimenten der 6e Infanteriedivisie houdt het 2e  Karabiniers, tot den wapenstilstand, de wacht in het bevrijde gebied. Zijn vaandel draagt de vermeldingen: IJzer, Westroozebeke, Rumbeke, Tervate, Antwerpen, Steenstraat, en is versierd met den nestel in de kleur van het lint der Leopoldsorde.