2e REGIMENT GENIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

 Nadat het bataljon Genie der 2e Legerdivisie aan de verdediging der versterkte stelling Antwerpen had deelgenomen, werd het, op 14 October 1914, samen met het nieuw gevormde 2e bataljon, toegevoegd aan de eenheden die aan den IJzer met de verdediging van den sector van Nieuwpoort waren belast.

De genietroepen namen deel aan de verrichtingen van St-Joris, Mannekensvere, Lombardsijde en Ramskapelle.

In Januari 1915, wijl de 2e Legerdivisie den sector van Loo bezet, nemen de twee bataljons op actieve wijze deel aan de inrichting van de eerste linie. In Januari 1916 is de 2e Legerdivisie in den sector van Steenstraat, welken zij in Januari 1916 verlaat om dien van Diksmuide te gaan bezetten, waar zij blijft tot in November 1917.

De bataljons Genie onderscheiden zich in ‘t bijzonder in de werken tot organisatie van een aanvalsstelling.

In 1918 bevinden zij zich in den sector Pervijze-Ramskapelle.

De reorganisatie van het Leger in Juli 1918 stelt een einde aan het bestaan van het 2e Regiment Genie en hervormt het in divisiegenie, verdeeld als volgt:

Het 2e bataljon bij de 2e Infanteriedivisie.

Het 8e bataljon bij de 8e Infanteriedivisie.

Het 14e bataljon bij de 2e Legerdivisie.

Den 28n September 1918 slaat het 2e bataljon loopbruggen over den IJzer, ten Zuiden van Diksmuide, en legt een weg van houten balken aan, van St-Jacobs-Kapelle naar kilometerpaal 19 van de baan Diksmuide-Ieper.

Den 14n October neemt het met de 2e Infanteriedivisie deel aan den aanval op Ingelmunster. Het wordt vermeld bij legerdagorder.

Het 8e bataljon neemt deel aan de verrichtingen der 8e Infanteriedivisie; een deel van het bataljon, dat ter beschikking van het 16e Linieregiment is gesteld, maakt een stormgroepeering uit. De Genie legt de toegangswegen aan voor de begeleidingsbatterijen en herstelt de wegen van de kruisstraat van Wieltje tot Moorslede en Sint-Pieter.

Ter herinnering aan zijn schoon gedrag tijdens het offensief in Vlaanderen, bekomt het 8e bataljon de toelating om den naam « Moorslede » op zijn fanion te schrijven.

Het 14e bataljon leverde van Juli 1918 af de versterkingstroepen voor het 2e en het 8e bataljon.