3e JAGERS TE VOET

ZIJNE GESCHIEDENIS

Het 3e Jagers vertrekt uit Doornik op 4 Augustus 1914; het vervoegt zich op de Gete bij het veldleger en volgt het in zijn aftocht naar Antwerpen.

Nauwelijks bevindt het zich binnen de versterkte stelling of het levert, op 24 Augustus, een bloedig gevecht te lmpde (Wolvertem), twee dagen later gevolgd door een nieuwe en geweldige botsing te Eppegem.

Den ganschen voormiddag van 3 September biedt een zijner bataljons, opgesteld te Kapelle-op-den-Bosch, het hoofd aan veel talrijker vijandelijke troepen van alle wapens en brengt hun verschrikkelijke verliezen toe. Het wordt door Z. M. den Koning gefeliciteerd en bij dagorder der Legerdivisie vermeld.

Den 11n en 12n September, tijdens een uitval uit Antwerpen, verovert het regiment na hevigen strijd Zemst, Den Dries en Weerde.

In ‘t begin van October verdedigt het op actieve wijze, te Duffel en voor Lier, de belegerde stelling Antwerpen en trekt zich daarna terug naar den IJzer.

Op 19 October, hevig gevecht te Vladsloo (Oosteroever van den IJzer) tegen de vijandelijke voorhoeden. Gedurende den slag aan den IJzer vecht het 3e Jagers voor Nieuwkapelle en vooral voor Pervijze waar het hardnekkig aan de vijandelijke stormloopen weerstaat, tot dat het op 30 October wordt afgelost.

Volgt dan de stabilisatie, gedurende welke periode op het Belgisch front, niettegenstaande de bescheidenheid onzer legercommuniqué’s, zooveel lijden werd verduurd, zooveel heldhaftigheid aan den dag gelegd, zooveel bloed ten offer gebracht.

Tijdens den loopgravenoorlog bezet het 3e Jagers, achtereenvolgens en steeds met dezelfde dapperheid, verschillende sectors: Diksmuide, Pervijze, Boezinge, Huis van den Veerman, Merkem en Nieuwpoort.

Een gedenkwaardige gebeurtenis in die periode was de verovering en de verdediging, in Mei-Juni 1915, van een bruggenhoofd op den oosteroever van den IJzer, te Beerst-Bloote (N. van Diksmuide); die verrichting kostte aan het regiment 23 officieren (waaronder Kolonel stafadjunct Raedemaeckers) en 800 man.

Gedurende het bevrijdingsoffensief van 1918 verovert het 3e Jagers Moorslede en het Kasteel van Koekuithoek: dit schoon wapenfeit kostte 14 officieren en 468 man.

Bij de tweede phase van het offensief, is het regiment op den linkervleugel; te Ronselestraat valt het met geweld de sterke stelling van het afleidingskanaal aan; den 2n November worden de Duitschers achteruit gedreven; den 3n maken zij front te Kluizen, doch, nogmaals door de onzen verslagen, trekken zij af naar het kanaal Gent-Terneuzen waar zij omstreeks Terdonk, tot den wapenstilstand, hardnekkig weerstaan aan de pogingen van het regiment om de vaart over te steken.

De amerantkleurige nestel en de vermeldingen: « Antwerpen, IJzer, Beerst-Bloote, Moorslede » waren de belooning voor het schitterend gedrag van het 3e Jagers.

 

Major Stafbrevethouder HENROTTE.