3e REGIMENT GENIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

De compagnies van het bataljon Genie der 3e Legerdivisie bevinden zich bij de mobilisatie op het front der Versterkte Stelling Luik, tusschen het fort van Chaudfontaine en de Maas.

De dagen van 1 tot 5 Augustus werden besteed aan verdedigingswerken. De compagnie pionniers-pontonniers onderscheidde zich inzonderheid aan de werken van Vaux-sous-Chèvremont, te Croupet, tusschen Fléron en Retinne, en tusschen Retinne en Evegnée. De compagnie pionniers organiseerde het Zuid- en het Noord-gedeelte van de tusschenruimte Evegnée-Barchon en Barchon-Maas.

Na den aftocht van Luik werd het bataljon opnieuw gevormd te Hannut.

Den 25n Augustus neemt het deel aan den eersten uitval rond Antwerpen; het voleindigt, te Hofstade, de werken die door de Genie der 6e Legerdivisie waren begonnen.

Den 9n September 1914, bij den tweeden uitval, slaat het loopbruggen over de Dijle en eerst den 13n September, na ze te hebben opgeblazen, trekt het zich terug met de achterhoede van de 3e Legerdivisie.

Gedurende den slag aan den IJzer versterkt het bataljon de loopgraven, welke sommige zijner pelotons, onder andere te Diksmuide, door hun vuur verdedigen.

Het wordt bij dagorder vermeld voor zijn schoon gedrag van 14 tot 26 October.

Tijdens de stabilisatieperiode neemt de Genie der 3e Legerdivisie met deze deel aan de verdediging der sectors.

Op 1 Juli 1918 is de Genie der 3e L. D. samengesteld uit het 3e, het 9e en het 15e bataljon.

Het 3e bataljon, dat bij de 3e Infanteriedivisie is gevoegd onderscheidt zich, in den loop van het bevrijdingsoffensief, door de werken welke het uitvoert in de omgeving van Langemark.

De fanion van het bataljon draagt de volgende vermeldingen:

Luik – IJzer – Stadenberg – De Leie – Antwerpen.

* * *

Van 15 tot 28 September 1918 organiseert het 9e Bataljon den sector van Merkem.

Daarna herstelt het de baan Boezinge-Pilken-Steenbeek.

Den 3n en den 4n October opent het bataljon den doortocht voor de troepen der 9e Infanteriedivisie, die Roeselare aanvallen.

Later bereidt het den weg der divisie voor te Landegem.

Het 9e Genie draagt op zijn fanion de namen:

Luik – IJzer – Oostnieuwkerke – Antwerpen.

* * *

Van 28 September tot 20 October 1918 werkt het 15e bataljon Genie aan de herstelling van de banen Pilken – Langmark – Poelkapelle – Het Sas – Langemark – Vijfwegen en van de dwarswegen welke die banen verbinden.

Van 20 October tot 4 November ruimt het de ladingen springstoffen weg die bruggen en kruispunten ondermijnen op het grondgebied van Handzame en van Kortemark.

Het heeft de toelating bekomen om de namen IJzer en Antwerpen op zijn fanion te dragen.