4e REGIMENT ARTILLERIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

In 1914 telde het regiment een groep van 3 batterijen, divisiegroep genoemd, en 4 groepen van 3 batterijen die onderscheidenlijk de artillerie van de 8e, 10e, 13e en 15e gemengde brigade der IVe Legerdivisie uitmaakten.

De groep artillerie der 15e gemengde brigade (61e, 62e, 63e batterij) werd erg beproefd tijdens het beleg van Namen. Na den aftocht van Namen, langs de Marne, Le Havre, Zeebrugge en Antwerpen bestond het 4e Artillerie nog enkel uit de groep der 8e gemengde brigade (58e, 59e en 60e batterij), de divisiegroep (70e, 71e en 72e) en de 67e batterij.

Het regiment werd heringericht in drie groepen van 2 batterijen: 59e, 60e; 70e, 71e; 67e en 72e.

De batterijen onderscheidden zich bijzonder bij de verdediging van Dendermonde.

Ter herinnering aan het deel dat het genomen had aan den slag aan den IJzer, werd het regiment bij legerdagorder vermeld en verkreeg het de toelating om den naam « Stuivekenskerke » op zijne schilden te dragen.

Van 23 tot 31 Januari 1915 nemen de 59e en de 60e batterij te Nieuwpoort deel aan de Fransche aanvallen tot verovering van de Groote Duin.

In Juli 1915 wordt er een nieuwe groep (64e, 65e en 66e) opgericht en op 2 Februari 1918 wordt het 4e Artillerie samengesteld als volgt:

1e Groep (55e, 56e, 57e batterij);

2e Groep (58e, 59e, 60e batterij);

3e Groep (64e, 65e, 66e batterij).

Het 4e Artillerie maakte de artillerie uit van de 4e Infanteriedivisie (8e, 10e en 18e Linieregiment), met welke zij den sector van Elverdinge bezette.

Op 16 April 1918 overlaadden drie vooruitgeschoven secties zich met roem in het voorspel van den slag bij Merkem.

Bij het bevrijdingsoffensief is het 4e Artillerie opgesteld in de nabijheid van Diksmuide. Het neemt deel aan de verovering van de Flandern-Stellung, aan de inname van Kortemark en van Torhout, aan de gevechten bij Aalter, Bellem en Hansbeke tot aan het afleidingskanaal der Leie.

Als versterking naar Deinze, bij het Fransche 34e Legerkorps gezonden, behaalt het eene vermelding op de dagorder van dit Legerkorps.

Bij den wapenstilstand werd het 4e Artillerie per etappen naar Düsseldorf gezonden, waar het gedurende 4 maand aan den Rijn de wacht hield. Teruggekeerd in België, werd het bij de reorganisatie van het leger bij de reserveregimenten gerangschikt.

Zijn standaard versierd met den nestel in de kleuren van de Leopoldsorde en met het Fransche Oorlogskruis berust in het Museum van het Leger. Hij draagt in gulden letters de vermeldingen: Namen, Dendermonde, IJzer, Eesen en Kortemark.