4e REGIMENT GENIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

De Genie der 4e Legerdivisie, die op 15 December 1913 gevormd was, bevond zich bij de mobilisatie, in Augustus 1914, te Namen, ter sterkte van één bataljon van 2 compagnies, waarvan de eerste uit « pionniers-pontonniers » en de tweede uit « pionniers » bestond.

Het bataljon stelde den sector Maas-Marchovelette in staat van verdediging en vernielde de bruggen te Hoei en te Sclayn.

Den 23n Augustus 1914 trok het achteruit met de troepen van de versterkte stelling Namen.

Later nam het deel aan de verdediging van Schoonaarde en van Dendermonde.

Op 22 October, tijdens den slag aan den IJzer werd het in de bocht van Tervate bijna geheel vernietigd; de overlevenden werden ingedeeld bij het bataljon vestingsgenie van Namen.

Den 1n Februari 1915 wordt het bataljon opnieuw gevormd met 4 compagnies en, in de maand Mei van hetzelfde jaar, telt het 5 compagnies, waaronder 2 « werkerscompagnies ».

Den 6n Januari 1916 worden er 2 bataljons gevormd, elk van 2 compagnies en 1 compagnie hulptroepen.

Op 20 December 1916 wordt het 4e regiment Genie tot stand gebracht; het bestaat uit: 2 bataljons van 3 compagnies, 1 peloton telegrafisten, 1 peloton zoeklichten, waarbij er op 26 Januari 1918 één peloton fonteiniers wordt gevoegd.

In samenwerking met de infanterieregimenten der IVe Legerdivisie nemen die verschillende eenheden, zooals vroeger, technisch deel aan de verdediging van het front van den IJzer.

Den 1n Juli 1918 telt het regiment 3 bataljons van 2 compagnies; het 4e wordt aan de 4e Infanteriedivisie toegevoegd, het 10e aan de 10e  divisie en het 16e  aan het hoofdkwartier der IVe Legerdivisie.

Gedurende het bevrijdingsoffensief van September-November 1918 volgen die bataljons hunne infanterie in haar zegevierenden vooruitgang.

Het 4e bataljon wint de vermeldingen « Woumen » en « Kortemark »; het 10e: « Blanckaert » en « Handzame »; het 16e: « Woumen »; te voren hadden zij reeds de vermeldingen « Namen », « Dendermonde », « Antwerpen » en « IJzer » bekomen.

De drie bataljons werden vereerd met den nestel in de kleur van het lint der Leopoldsorde.