5e EN 15e LINIE

HUNNE GESCHIEDENIS

Het 5e Linieregiment hield in 1914 garnizoen te Antwerpen; bij de mobilisatie in Augustus werd het ontdubbeld en, samen met het 25e Linie, vormde het de 5e gemengde brigade, die met de 6e en de 7e de 11e Legerdivisie uitmaakte.

Het 5e Linie nam in Augustus en September 1914 deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen. Den 12e September, te Molen, gehucht van Rotselaar-bij-Leuven, lijdt het ontzettende verliezen zoowel aan officieren, als aan gegradueerden en soldaten.

In October, aan den IJzer, onderscheidt het regiment zich te Ramskapelle en te Lombardzijde. Daarna neemt het deel aan de heilige wacht.

Den 20n December 1916 vormt het, met het 15e Linie, de 5e brigade en, in Januari 1918, met het 6e Linie, de 2e Infanterie-divisie.

Bij het bevrijdingsoffensief dat op 28 September losbrak, werd die divisie gehandhaafd op het defensief front Pervijze-Diksmuide, waar het de Duitsche stellingen onophoudend bestookte.

Den 14n October maken het 5e en het 15e Linie deel uit van de Zuidergroep van het leger van Vlaanderen, dat opdracht heeft om de « Flandern Stellung » ten Zuiden van Roeselare in te nemen en daarna naar de Leie te dringen.

Den 15n October komen de twee regimenten zich voor Izegem opstellen, nadat zij zware verliezen hadden geleden te Oukene-bij-Roeselare. Daarna rukken zij op naar Ingelmunster en veroveren den 18n Oostroozebeke, over het kanaal van Roeselare.

Zij stellen zich dan op te Zuiden van Brugge, trekken naar de streek Aartrijke-Zedelgem om vervolgens vooruit te dringen naar het afleidingskanaal der Leie, wier westeroever zij bezetten tusschen Ronsele en Zomergem. Einde October en begin November bezetten het 5e en het 15e Linie de streek Evergem-Wondelgem-Mariakerke.

De wapenstilstand stelt op 11 November een einde aan de krijgsverrichtingen, waarvoor beide regimenten de vermelding « Oostroozebeke » hadden gewonnen. Met hunne drie vorige vermeldingen: Antwerpen, IJzer en Lombardzijde verwieren het 5e en het 15e Linieregiment dan ook den nestel in de kleuren van het lint van het Oorlogskruis.