8e EN 18e LINIE

HUNNE GESCHIEDENIS

Op het oogenblik der mobilisatie bevond het 8e Linie zich te Laken, van waar het op 3 Augustus 1914, per spoor naar Rhisnes werd vervoerd.

Nadat het in het 28e Linie ontdubbeld is geworden, neemt het dapper deel aan de verdediging der Versterkte stelling Namen. Het 8e Vestingtroepen wordt bij dagorder der Versterkte stelling Namen vermeld voor zijn schitterend gedrag op de dagen van 21, 22 en 23 Augustus.

Na den afbeulenden aftocht worden het 8e en het 28e, ten gevolge van hun zware verliezen, samengesmolten: zij vormen het nieuwe 8e Linie, met 3 bataljons.

Het neemt deel een de gevechten bij Dendermonde en trekt van daar naar den IJzer waar het zich, inzonderheid te Tervate, met roem overlaadt.

Gedurende de stabilisatieperiode bezet het 8e Linie achtereenvolgens de sectors van Nieuwpoort-Ramskapelle-Diksmuide-Boezinge-Merkem-Elverdingen en Nieuwkapelle.

In eerste linie van af den 28e September 1918 neemt het op schitterende wijze deel aan het offensief in Vlaanderen en op 11 November, dag van den Wapenstilstand, bevindt het zich te Baarlevelde, gereed om mede te werken aan de inname van Gent, door overvleugeling langs het Oosten.

Den 3n December defileeren het 8e en het 18e, in schitterender stijl, in de straten van Aken.

Het 18e Linie wordt op 26 December 1916 gevormd uit het IIIe en het IVe bataljon van het 8e Linie en de 4e compagnie van het III/14.

Van af den 20n Januari daaropvolgend, bezet het achtereenvolgens de sectors van Ramskapelle (ondersector Rijkenhoek). Het Sas-Boezinge-Merkem-Oostelijke ondersector Boezinge (Poelkapelle-Kortekeer-Langemark). In den nacht van 16 op 17 April wordt het regiment door eenheden der 10e Infanteriedivisie afgelost en den dag zelf van den 17n neemt het stelling tusschen Langemark en Sint-Juliaan (Engelsche sector Elverdinge-Brielen). Het verblijft er tot den 19n Mei. Den 28n Juni neemt het 18e de wacht over in den zuidersector van Diksmuide (St-Jacobskapelle) van waar uit het den 29n September daaropvolgend de vijandelijke linies bestormt: Diksmuide wordt ontzet en het regiment dringt vooruit tot aan het kanaal van Handzame.

Den 14n October herneemt het 18e het offensief in de richting van Kortemark-Torhout. Elle-Breskens-Ruddervoorde-Hertsberge-Hansbeke – Afleidingskanaal der Leie zijn de bloedige, doch glorierijke etappen van het regiment dat bij den Wapenstilstand, gereed voor nieuwe gevechten, den rechteroever der Schelde, voor Merelbeke bezet.

* * *

Op de vaandels van beide regimenten prijken in gulden letters de roemvolle vermeldingen:

NAMEN – DENDERMONDE – IJZER – TERVATE – EESEN

KORTEMARK