Categorieën
Boeken Wereldoorlog II

HERUITGAVE “DE BRUGGEN VAN BOOM’ (tijdelijk terug beschikbaar)

Door het grote succes was de heruitgave van ‘De Bruggen van Boom’ al snel uitgeput. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn er nog 20 extra exemplaren besteld waarvan er momenteel nog  2  beschikbaar zijn.

Snel zijn is dus de boodschap want een nieuwe druk komt er niet.

Prijs en details kan je hier vinden.   

Categorieën
Boeken Wereldoorlog II

HERUITGAVE “DE BRUGGEN VAN BOOM’

Op 3 september 1944 overschreden Britse en Amerikaanse troepen de Belgische grens.Hun hoofddoelen waren: de hoofdstad, Brussel, innemen en de haven van Antwerpen intact veroveren.De Duitsers troffen schikkingen om zich ter verdediging in te richten achter het Albertkanaal. De voorbereidingen om de haven van Antwerpen grondig te vernielen waren al begonnen en Duitse versterkingen waren reeds op weg om, achter de Rupel en de Nete, een vooruitgeschoven linie in te nemen; zwaartepunt: Boom … Daar hoopten zij de geallieerde stormloop tijdelijk te stuiten en in die adempauze de Antwerpse haveninstallaties totaal onbruikbaar te maken. De gemeente Boom zou midden in de frontlijn liggen. Het lot beschikte er anders over. Op 4 september 1944 trok de Antwerpse legerofficier, Robert Vekemans, op eigen initiatief de geallieerde voorhoede tegemoet met het voorstel een omtrekkingsmaneuver via Klein-Willebroek uit te voeren om alzo de sterke Duitse verdediging rond de bruggen van Boom te verschalken en langs achter aan te vallen. De Belg verdedigde zijn plan zó overtuigend dat de Britse commandant het onmiddellijk aanvaardde. Met luitenant Vekemans als gids kon de Britse voorhoede op verrassende wijze de oude tolbrug over de Rupel te Boom intact veroveren.Marc Van de Velde (+ 2016) begon in 1980 getuigenissen en bronmateriaal te verzamelen wat in 1994, exact 50 jaar na de bevrijding van Boom, resulteerde in een lijvig naslagwerk dat in geen tijd was uitverkocht. Ondanks de grote vraag kwam het door omstandigheden nooit tot een heruitgave. Vandaag, 75 jaar na de bevrijding, geeft de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw met steun van de gemeente Boom het boek opnieuw uit. Het originele werk, dat uit een boek bestond, wordt nu in twee boekdelen aangeboden. Per boekdeel is een register van persoonsnamen toegevoegd.

Praktisch:

Hardcover
Deel I: 261 pagina’s
Deel II: 312 pagina’s
Gedrukt op papier ‘Maco Silk’ van 150 gr.
Wit leeslint en kapitaalbandje

Prijs voor de twee boekdelen: 85 euro (Leden Ten Boome), 90 euro (niet-leden Ten Boome). Het boek is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Verzending binnen België: 6 euro. De bestelling is definitief na storting van het bedrag op rekeningnummer: BE 94 6524 8450 8214

Je kan het ook komen afhalen op de dekenij, Hoogstraat 28 Boom. (elke eerste en derde zaterdag van 10-13 uur)