BOOM IN HET VERLEDEN (HERUITGAVE TEN BOOME)

Heruitgave door Ten Boome van het boek ‘Boom in het Verleden’, dat in 1907 werd gepubliceerd door Bomenaar Emiel Steenackers (in 1907 leraar in het St-Aloysiusgesticht te Brussel). De heruitgave kwam er n.a.v. het vijfjarig bestaan van Ten Boome

 

BOOM IN HET VERLEDEN (HERUITGAVE TEN BOOME)
15 euro
Author:
Genre: Lokale geschiedenis
Publication Year: 1993

Heruitgave door Ten Boome van het boek 'Boom in het Verleden', dat in 1907 werd gepubliceerd door Bomenaar Emiel Steenackers (in 1907 leraar in het St-Aloysiusgesticht te Brussel). De heruitgave kwam er n.a.v. het vijfjarig bestaan van Ten Boome

 

About the Book

Inhoud:

 • DE HEEREN VAN BOOM / Eerste hoofdstuk I
 • DE HEERLIJKHEID VAN BOOM / Eerste hoofdstuk II
 • AMBTENAARS / Eerste hoofdstuk III
 • NAMEN VAN STRATEN / Tweede hoofdstuk I
 • HET KASTEEL VAN BOOM / Tweede hoofdstuk II
 • HUIZEN VAN BOOM / Tweede hoofdstuk II
 • INVAL DER FRANSCHEN / Derde hoofdstuk I
 • INRICHTING VAN HET BESTUUR / Derde hoofdstuk II:
 • KIEZINGEN / Derde hoofdstuk III
 • GELDWEZEN / Derde hoofdstuk IV
 • DE VERVOLGING / Derde hoofdstuk V
 • FEESTEN / Derde hoofdstuk VI
 • DE BOERENKRIJG TE BOOM / Derde hoofdstuk VII
 • KONSULAAT EN KEIZERRIJK / Derde hoofdstuk VIII
 • HOLLANDSCH TIJDVAK / Derde hoofdstuk IX
 • 1830 / Derde hoofdstuk X
 • DE BEVOLKING / Derde hoofdstuk XI
  (LANDBOUW-HANDEL-NIJVERHEID/MERKTEN EN JAARMERKTEN / HET VEER TUSSCHEN KLEIN-WILLEBROEK EN BOOM/VERVOERMIDDELEN)
 • DE OUDE PAROCHIE / Vierde hoofdstuk I
 • PASTOORS / Vierde hoofdstuk II
 • ONDERPASTOORS / Vierde hoofdstuk III
 • PATRONAAT DER KERK / Vierde hoofdstuk IV
 • PATROON DER KERK / Vierde hoofdstuk V
 • DE OUDE KERK / Vierde hoofdstuk V
 • DE HEEREN VAN HET LAND VAN RUMPST / Vijfde hoofdstuk
 • HET LAATHOF VAN IMMERSEEL / Zesde hoofdstukHardcover
  245 pagina’s
  Zeer goede staat
  Prijs:  15 euro (+ verzendkosten)
  Er zijn 4 exemplaren voorradig.
 • Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
  BE94-6524 8450 8214 met vermelding ‘Boom verleden’

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."