De Rupelstreek in de Grote Oorlog 14-18

De toestand in de Rupelstreek tijdens Wereldoorlog I

De Rupelstreek in de Grote Oorlog 14-18
18 euro
Author:
Genre: Oorlogsgeschiedenis
Publication Year: 2014
ISBN: 9789055081370

De toestand in de Rupelstreek tijdens Wereldoorlog I

About the Book

Begin augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen. Al vlug kreeg de Rupelstreek te maken met de gevolgen van die agressie. Eerst werd de streek geconfronteerd met massa’s vluchtelingen uit gevechtszones. Later, toen de aanvallers hun kanonnen op de gortengordel rond Antwerpen richtten, werd het oorlogsgeweld reëel. Daarna was er de bezetting met het leven onder de Duitse laars.

De inwoners van de Rupelstreek beleefden het allemaal op hun manier: welke invloed had de oorlog op werk, inkomen, handel en nijverheid, landbouw, onderwijs, gezondheid, cultuur, sport en andere aspecten van de samenleving?

Ook soldaten aan het IJzerfront, krijgsgevangenen, geïnterneerden, opgeëiste werklozen en mensen die voor het geweld gevlucht waren, beleefden hun ‘eigen’ Grote Oorlog.

Softcover
158 pagina’s
Uitstekende staat! Met handtekening van de auteur.
Prijs: 18 euro (+ 6 euro verzendkosten)

Er is slechts 1 exemplaar beschikbaar!

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE94-6524 8450 8214 met vermelding ‘WOI Rupelstreek’

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."