DE STEENBAKKERIJEN IN DE RUPELSTREEK

Proefschrift van Juffr. Van den Bruel, leerlinge der “Katholieke Sociale School voor Vrouwen (Brussel), ingezonden aan de examencommissie voor Maatschappelijke Assistenten, Juli 1926. Specialisatie Nijverheid

DE STEENBAKKERIJEN IN DE RUPELSTREEK
5 euro
Author:
Genre: Economie
Publication Year: 1926

Proefschrift van Juffr. Van den Bruel, leerlinge der "Katholieke Sociale School voor Vrouwen (Brussel), ingezonden aan de examencommissie voor Maatschappelijke Assistenten, Juli 1926. Specialisatie Nijverheid

About the Book

Proefschrift over de steenbakkerijen in de Rupelstreek tijdens  het interbellum dat ons een uniek kijk gunt op een industrie die tijdens deze periode hoogtij vierde. Het proefschrift is dan ook een zeer waardevol studieobject.

Softcover
64 pagina’s
Goede staat
Prijs: 5 euro (+ verzendkosten)

Er zijn slechts 1 exemplaren voorradig.

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE94-6524 8450 8214 met vermelding ‘Steenbakkerijen 1926’

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."