KONINKLIJK ATHENEUM L. MANNEKENS BOOM 1861-1961

Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Rijksmiddelbaar Onderwijs in België en het Koninklijk Atheneum te Boom. Publicatie n.a.v. 100 jaar Koninklijk Atheneum Boom. Auteur Roger Linskens was ook leraar aan het atheneum. Een must voor elke oud-leerling van het atheneum maar ook een zeer waardevol geschiedkundig werk dat ons een unieke inkijk geeft over de ontwikkeling van het onderwijs in Boom.

KONINKLIJK ATHENEUM L. MANNEKENS BOOM 1861-1961

Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Rijksmiddelbaar Onderwijs in België en het Koninklijk Atheneum te Boom. Publicatie n.a.v. 100 jaar Koninklijk Atheneum Boom. Auteur Roger Linskens was ook leraar aan het atheneum. Een must voor elke oud-leerling van het atheneum maar ook een zeer waardevol geschiedkundig werk dat ons een unieke inkijk geeft over de ontwikkeling van het onderwijs in Boom.

About the Book

Inhoud:

-1ste deel
Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Rijksmiddelbaar Onderwijs België

*Waar ligt het begin?
*In middeleeuwen en humanistentijd
*De eerste staatsbemoeiingen- Oostenrijkse periode
*De Franse periode bracht ook in het onderwijs de breuk met het Ancien Régime
*Het Hollands regime: rechtstreekse voorloper van het huidige
*In het onafhankelijk België: de wet van 1 juni 1850

-2e deel
Sprokkelingen uit de geschiedenis van ons Koninklijk Atheneum te Boom

*Het onderwijs in Boom vóór de R.M.S.
*De geboorte van onze school
*Het gebouw in de Hospitaalstraat en het eerste Bestuursbureau
*Het eerste leraarskorps
*De eerste leerlingen
*De eerste programma’s
*Het godsdienstonderricht
*Mannekens is dood, leve Mannekens! De strijd om een directeurszetel.
*De landbouwcursus
*Tot de eerste Wereldoorlog
*Het pensionaat
*Over vakanties en prijsuitreikingen
*Van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog
*De jongste tijd= de hoogste bloei
*O.L.B. Niel (door F. Calluy)

-Bijlagen:

*Lijst der directeurs van ‘Mannekens’
*Lijst van het onderwijzend personeel van middelbare school en atheneum tot juli 1961
*Lijst van het huidig onderwijzend personeel (op 1 september 1961)
*Lijst der secretarissen-schatbewaarders en der secretarissen-huismeesters.
*Lijst der portiers van ‘Mannekens’.
*Nota’s in verband met de samenstelling van het bureau ‘administratif’.
*Koninklijk besluit ‘de algemeene toegekendheden vaststellende der Bestuurskantooren van de middelbare scholen’.
*Lijst der prijsboeken geschonken bij de eerste prijsuitreiking van onze school: 1862
*Brief van directeur L. Mannekens betreffende de definitieve uitsluiting van een leerling
*Wat kostte de school: rekeningen.

-Curve van de schoolbevolking

-Bibliografische nota

-Lijst der illustraties

  • 157 pagina’s
    Zeer goede staat
    Prijs:  15 euro (+ verzendkosten)
    Er is nog slechts 1 exemplaar voorradig.
  • Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
    BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Atheneum’
Details
Genres: Lokale geschiedenis, Onderwijs
Tag: onderwijs
Publication Year: 1961
List Price: 15 euro
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."