HET KASTEEL VAN BOOM-ZIJN BEZITTERS

Emiel Steenackers

Terug naar overzicht jaarboek 1995-1996

Inleiding door Joz. Verlinden
Penningmeester “Ten Boome”

(Foto: Het kasteel van Boom, ©Van de Oudheid tot het jaar 2000, pag. 33, Alex Vinck)

In de herdruk van het werk van Kanunnik Emiel STEENACKERS, Boom in het Verleden, die door bemiddeling van onze kring, Ten Boome, is tot stand gekomen, geeft onze secretaris, M. VEREYCKEN, niet enkel de bio-, maar ook de bibliografie van deze verdienstelijke Bomenaar weer. Die lijst van zijn gepubliceerde boeken en artikels, alsook van de manuscripten beslaat bijna acht bladzijden van ons boek.

Het manuscript1Het manuscript kan geraadpleegd worden in de bibliotheek van Ten Boome waar het wordt bewaard onder het nummer B953 dat we hierna publiceren staat op die lijst niet vermeld, waarschijnlijk omdat het zijn laatste werk is geweest. De schrijver verwijst erin nog naar de afbraak van het huis Klinkamersbeek in de toenmalige Vrijheidstraat voor de werken van de autostrade Brussel – Antwerpen in 1938, jaar waarin hij op de 2de Kerstdag is overleden.

Na de dood van de auteur is zijn laatste manuscript, ongeveer 165 op 215 mm, waarschijnlijk in het bezit gekomen van het vrije bibliotheekwezen van Boom, waar het werd ingebonden onder band met goudopdruk E.STEENACKERS KASTEEL VAN BOOM (BEZITTERS). Een klein steekkaartje in het boek laat vermoeden dat het via “de boekerij van de Bosstraat” (stempel: Parochie: Ste Catharina) terecht kwam in de bibliotheek van Rerum Novarum aan de Groenhofstraat (catalogusnummer:B 26; titel: Kasteel van Boom door Em.steenackers, handschrift).

Bij de vereffening van de bibliotheek moet het in handen gekomen zijn van René BAL, Antwerpschestraat, 192, Boom, zoals blijkt uit een stempel op het schutblad en verscheidene pagina’s. Die zou het intensief gebruikt hebben voor het opmaken van zijn Toponymische Kaart van Boom A° 1721. Nadien werd het aan het Museum geschonken – verschillende aantekeningen verwijzen naar Ludo Vandewyngaert, de conservator ervan – om zo terecht te komen in het gemeentelijk archief van Boom.

We zijn zeker dat B.Lamot, de auteur van Hoe Boom groeide, dit handschrift heeft geconsulteerd; een aan hem in 1955 gerichte briefkaart dient als bladwijzer, en hij haalt letterlijke passages uit het handschrift aan zonder het te vermelden (vb. p.125 Joris Boschart bekleedde… ..)

In feite is dit handschrift een verzameling van werknota’s over de eigenaars van het voornaamste huis van Boom, zowel vóór als na het ontstaan der heerlijkheid in de 17de eeuw.

In twaalf hoofdstukken beschouwt de schrijver zijn onderwerp in al zijn facetten, zodat herhaling onvermijdelijk is. De geconsulteerde testamenten vat hij niet samen maar kopieert ze in extenso.
Om het belang voor de geschiedenis van Boom en om een gewetensvol en bekwaam geschiedschrijver te eren, geven we hier de integrale tekst van dit belangrijke manuscript.
De gegevens ervan werden door ons niet op hun juistheid geverifieerd.

december 1995-januari 1996. 
Ten Boome
Joz.Verlinden,penningmeester

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds