Categorieën
Algemene geschiedenis Boom

AFTELRIJMPJES

Terug naar overzicht jaarboek 1996-1997
(Foto: postkaartenarchief gemeente Boom)

door Broeder Paulus (Broeder van de Christelijke Scholen)

 • 1
  O.L. Heerke, mak in den hemel komen, `k Zal van mijn leven niet
  meer vloeken ? – djee, djee, djee ! 
 • 2
  Piepenholleke,
  Muizeke, muizeke, waar zitte ?
  Binnen, machier!1Machiel? Wat doede gij daar ?
  Kakken en pissen en door alle gaatjes kruipen!
  Zeg ‘t eens dak het hoor ? P. in mijn oor!2“Kust nu mijn oor” = verwonderde uitroep (spel)
 • 3
  Wip ! Zei den hond, en den hond sprak Fransch.
  Zwijgen, zei den boer, of ik breek u den hals.
  Als gij mij den hals wilt breken,
  zal ik nooit geen Fransch meer spreken. (Aftellen)

 • Jan en Piet gingen samen naar ‘t riet
  Piet was weg en Jan was weg,
  Piet kwam trug en Jan kwam trug. (kunstje)
 • 5
  lk en onzen Dikken
  gingen samen korekens pikken. Onzen Dikken viel in ’t slijk
  En al zijn korekes kwijt.
 • 6
  ‘t Ga regenen, ‘t ga regenen, ‘t Ga regenen dat het giet, En als ‘t er
  geene faro is, Dan drinken wij lambik !
  ‘t Ga regenen, ‘t ga regenen, het regent op onze kop
  en als ‘t genoeg geregend heeft, dan houdt het stillekens op.
 • 7
  Vliege, vliege, vleugeltjes,
  En de pluimekes vliegen naar d’ hemeltjes Van heramplamplam, van envosselam
  Vliege, vliege, vleugeltjes !

 • Deezeke schudt zijn beddeken uit, 
  En hij laat de pluimekes vliegen, 
  Hier en daar , overal, 
  Tot bij de koeiekes in den stal. (liedje)
 • 9
  Als dat kinneke
  Duimeke ziet,
  Dan zal dat kindeke Lachen (spel)
 • 10
  Wat groeit er in mijnen hof ?
  – Ajuin! 
  Wat nog ?
  – Peterselie!
  Al die omziet, die krijgt hem niet, die krijgt hem niet, 
  Al die omziet, die krijgt hem niet! (liedje)
 • 11
  Un dun dik,
  zeven elastiek
  (karnastiek) zeven
  karnaboemlala,
  un duk dik
  Ein dijn dik
  zeven ellen stik
  zeven ellen
  bomlala ein dun
  dik (aftellen)
 • 12
  Mijne man die vaart op
  zee, Mijne man die vaart
  op zee, Op de mosselare
  zee (bis) Mijne man die
  vaart op zee;
  Wat doet hij op die zee ?
  -Hij vangt daar eenen visch.
  Wat doet hij met dien visch ?
  Hij taart dat vel daar af.
  Wat doet hij met dat vel ?
  Hij maakt daar een zaksken van.
  (Hij maakt daarvan een beurs).
  Wat doet hij met dat zaksken ? (die
  beurs)
  Hij steekt daarin zijn geld.
  Wat doet hij met dat geld?
  – Hij koopt daarmee kinderen (een
  kind). – Wat doet hij met die kinderen
  (dat kind) ?
  Hij stuurt die (het) naar school.
  Wat leren ze (leert het kind) in de
  school ?
  Zij leren (Het leert) den A B C.
  A B C de hond gaat mee
  De kat blijft thuis
  Wip ! zei de muis in het vogelhuis ! (gebarenlied)
 • 13
  Plek !
  Ga naar de met!
  Koopt en koei, ‘t is geen goei
  Koop ne pens,
  voor ne zieke mensch!
  Kwens, kwens, kwens! (gebarenrijm) 
 • 14
  Rommele, rommele in den pot,
  Waar is klaas ? Waar is zot ?
  Zot is in het stalleke,
  Wat heeft hem daar verloren ?
  Allebei zijn hooren.
  Wacht tot dat hem thuis komt
  Hij zal er wat van hooren.
  Kip kap !
  Slaat de koei haren kop af
  En leg hem in het heilig graf
  Gij zijt er eerlijk en eerlijk van verlost af !
  Pietje (n) hei gezei
  wei dat er eerst of lest moet aan zijn ik
  of gij
  of Jan daarbij
  zeg het gij
  drei en drei is tooverij. (toverrijm)
 • 15
  Gloriantje zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed
  En het zonnetje scheen op z’n bolleke
  Want hij kreeg geen parasolleken
  ‘t Parasolleke, da was gescheurd, en
  het zonneke kwam er deur. (liedje)
 • 16
  Nieuwejarke zoete
  Onse verke hei vier voeten Vier
  voeten en eenen sten Is dat dan
  geen duitje weerd ?(liedje)
 • 17
  Op eenen Nieuwjaarsavond,
  Dan sloeg den bakker z’n wijf
  Met eenen dikken klippel
  zodanig op haar lijf,
  Het wijf kroop in den oven
  Den bakker achternaar
  Ze waren zoo wit bestoven
  Op zaligen nieuwjaar
  De knippel wa nie breken
  Het wijf da wa nie spreken
  De knippel die brak
  En ‘t wijf da sprak
  En alles was vergeten
  (Ze kropen in den oven
  ze gingen patatten stoven)
 • 18
  Schoentje lap lap, lap leeren (bis)
  Schoentje lap lap, lap lap, 
  Schoentje lap, lap, lap, lap, lap. (spel)
 • 19
  Een twee drij vier. 
  Boom is hier! 
  En hadde Boom hier niet geweest, 
  Dan was er geen plezier geweest!!  (liedje)
 • 20
  Een twee drij
  Den trein dee rijdt voorbij,
  Met boeren en boerinnen en
  Den Burgemeester bij.
 • 21
  Do, do, kinneke do, 
  Slopt en doed a oogskens toe, 
  Hedde geene vaak,
  Dan moette niet slapen, 
  Hedde geenen hoengere, 
  Dan moette niet gapen,
  Do do, kinneke do !
  Het maantje, het maantje,
  Heeft door de wolk gekeken
  En zegt dat gij moet slapen gaan,
  En doet het zonder spreken
  Do do, kindeken do,
  Do do, kindeken do! (wiegelied)
 • 22
  Loop loop loop,
  de gardevil is daar
  Loop loop loop, de gardevil is daar.
  Klein klein kleuterke, 
  Wat doede gij in mijnen hof 
  Ge trekt er al de blommekes af 
  en maakt het veel te grof
  mamake die zal kijven, 
  papake die zal slaan,
  klein ldein kleuterke laat al die bloemekes staan.
 • 23
  Op marjanneke
  Spelemanneke Laat
  Marjanneke dansen,
  Op Marjanneke
  Trezemanneke Laat
  Marjanneke staan.
 • 24
  Zand, zand, schoon wit zand
  Vijftien centen de mand !
  Visch, visch, schellevisch
  Visch, visch, lange visch
  Die deze nacht gevangen is. (straatroep)
 • 25
  Een ging alleen.
  Twee brak zijn been.
  Drij ging met mij.
  Vier ging naar Lier.
  Vijf sloeg zijn wijf
  Zes trok zijn mes.
  Zeven ging naar Leven
  Acht stond op de wacht
  Negen kwam ik tegen. (telrijm)

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds