Categorieën
Algemene geschiedenis Boom Auteurs Beroemde Bomenaars

VICTOR DE MEYERE

 

Terug naar overzicht jaarboek 1996-1997
(Foto: Victor De Meyere FAB8067)

door Prof Dr. S. Top K.U.Leuven
Verwelkoming door Karin Blommaert Bestuurslid Ten Boome

Goedenavond, dames en heren.

Ik ben blij u vanavond te mogen verwelkomen op de voordrachtavond van Ten Boome, die zal handelen over Victor De Meyere. Daarnaast ben ik ook erg trots u vanavond één van mijn Leuvense professoren te mogen voorstellen: Prof Dr. Stefaan Top.

In de licenties Moderne Geschiedenis kregen wij de kans via enkele keuzevakken nader kennis te maken met aangrenzende onderzoeksterreinen en deelaspecten van de “Grote Geschiedenis”.

Ik  moet u bekennen dat het vak “Volkskunde” van prof Top heel wat geïnteresseerden had. Wat daarvan de oorzaak was, hebben we niet wetenschappelijk onderzocht, maar het feit dat er veldwerk aan te pas kwam, leek velen wel aan te spreken ! Ikzelf ging hier in Boom op zoek naar echtparen die hun 50-jarig jubileum gevierd hadden, om zo de specifieke volksgebruiken hieromtrent te ontdekken.

Maar dit even ter zijde. Prof Dr. Top werd geboren in het West-Vlaamse Langemark in 1941. Na zijn Grieks-Latijnse humaniora studeerde hij Germaanse Filologie aan de Leuvense universiteit. In 1974 doctoreerde hij met een proefschrift over de Bende van Bakelandt. Naast zijn onderwijsopdracht als hoofddocent aan de K.U.Leuven, verricht Prof Top onderzoek op het terrein van het volkslied, het volksverhaal, de feestcultuur, zeden en gebruiken en de volksgeneeskunde.

Dat Prof Top in de volkskunde een eminent figuur is, mag blijken uit zijn drukke activiteiten als voorzitter en redacteur van verschillende verenigingen en tijdschriften. Zo is hij voorzitter van de Kommission fur Volksdichtung van de Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, van de stuurgroep Volkskunde van Belgisch – en Nederlands Limburg, van de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen vzw en co-voorzitter van de Werkgroep Volkscultuur van het Algemeen Nederlands Verbond. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Volkskunde, redacteur van het tijdschrift

De Brabantse Folklore en Geschiedenis en van het jaarboek Ethnologia Flandrica, hij is eveneens eindredacteur van de volkskundige almanak, `t Beertje. Prof Dr. Top is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. Victor De Meyere is een bijzonder boeiende figuur, omdat hij op twee verschillende terreinen van de humane wetenschappen zeer bedrijvig is geweest en niet onbelangrijke sporen heeft achtergelaten. Dit overzicht van zijn werk is niet exhaustief bedoeld; we willen alleen enkele interessante accenten leggen op zijn wijd vertakte bezigheden als creatieve kunstenaar en vooral als gedreven volkskundige.

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds