Categorieën
Boerenkrijg oorlog

DE BOERENKRIJG TE BOOM

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998
(Foto: omslag boek ‘De Boerenkrijg’ van Arthur De Bruyne)

door  Marc Verlinden, bestuurslid Ten Boome

Dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat de opstand losbrak tegen de Franse bezetter. Na de Oostenrijkers uit ons land verdreven te hebben, werden de Franse republikeinen min of meer als ‘bevrijders’ aanzien.

Althans, dit was wat zij ons wilden doen geloven. Deze schijn kon echter niet lang stand houden. De bevolking werd steeds zwaardere belastingen opgelegd, de hongersnood stak de kop op.

Kerken en abdijen werden gesloten en verkocht om de oorlogskas te spijzen. De pastoors die wensten hun taak verder te zetten moesten de eed van trouw aan de Franse republiek zweren. Zij die dit niet deden restte enkel nog te vluchten of onder te duiken.

Tenslotte (en dit was de lont in het kruitvat) werden onze jonge mannen verplicht dienst te nemen in het leger van Napoleon.
(zie ook het artikel ‘de Conscriptie in dit jaarboek).

Dit alles deed onze moegetergde bevolking naar de wapens grijpen. De benaming ‘Boerenkrijg’ klinkt daarom misschien wel iets te minachtend. Je zou eerder denken aan een opstand van enkel misnoegde boeren. Je moet dit echter in zijn tijd plaatsen, en weten dat in die periode de meerderheid van de bevolking de boerenstiel uitoefende.

Onze gemeente heeft in deze opstand een zeer belangrijke rol gespeeld. In Boom bevond zich namelijk het hoofdkwartier van waaruit de meeste operaties, die in de streek plaats hadden, werden gedirigeerd. Vele moedige en onschuldige Bomenaars lieten het leven in deze sombere tijd en verdienen het te worden herdacht en geëerd samen met alle anderen die streden voor onze vrijheid.

Het artikel dat u nu kan lezen schetst een vrij nauwkeurig beeld van het strijdgewoel in de Boomse straten. Het werd geschreven door pastoor P.F. Gebruers, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag der Boerenkrijg. Het boek werd dankzij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Mechelen, heruitgegeven.
Wij brengen het u in de originele spelling van de vorige eeuwwisseling.

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds