Categorieën
Boerenkrijg oorlog

DE BOERENKRIJG TE BOOM

Om te sluiten, laten wij hier de naamlijsten volgen der Vaderlanders, plichtig aan hoogergezegde muiterij  of brigandage, die te Boom en in de gebuurte door de Commissarissen werden aangeslagen, om de schade,  door de Republikeinen geleden , te vergoeden. Rond de vier en dertig duizend franken kregen zij te vereffenen. Hier en daar, wij moeten het hier bijvoegen, wisten later de plaatselijke bestierders af te dingen op de vreeselijke sommen, die gevergd werden.

Te Boom werden aangeslagen als brigands:

 • G. A. Meeus, rentenier.
 • Michiel Van Reeth, steenbakker.
 • Jan Frans Van Reeth, id.
 • Jan Baptist Pauwels, id.
 • Michiel Struyf, id.
 • Frans Rypens, kunstsmid.
 • Wede Egidius Pauwels, steenbakster.
 • Kornelis Van Reeth, rentenier.
 • Anna Catharina Heymans, rentenierster.
 • Pieter Jan Verstrepen, steenbakker.
 • Jan Bapt. Van Reeth, schatbewaarder.
 • Jan Bapt. Reypens, horlogiemaker.
 • Pieter Frans Verstrepen, steenbakker.
 • Pieter Van Damme, brouwer.
 • Jan Frans Selleslaghs, beenhouwer.
 • Pieter Clement, bakker.
 • Pieter Kornelis Verstrepen, steenbakker.
 • Wede Pieter Jan Maes, steenbakster.
 • Jan Bapt. Van Reeth, steenbakker aan den molen.
 • Frans Mertens, potbakker.
 • Jan Bapt. Reyniers, schipper.
 • Melchior Spillemaekers, koster.
 • Jaak De Landheer, schipper.
 • Kornelis Spillemaekers.
 • Willem Van Reeth.

  Te Niel:

 • Pieter Peeters, brouwer.
 • Egied Van Camp, herbergier.
 • Frederik Verbeek, id.
 • Emmanue Somers, steenbakker.
 • Jan Bapt. Cop, id.
 • Egied Cop, rentenier.
 • Antoon Van Reeth, id.
 • Frans Verstrepen, pachter en steenbakker.
 • Egied Struyf, steenbakker.
 • Jan Delaet, id.
 • Egied Maes, id.
 • Frederik Verstrepen, id.
 • Jan Bapt. Van Reeth. id.
 • Jan Bapt. Struyf, id.
 • Jan Bapt: Peeters, sluisheffer (passeur d’eau).
 • Kornelis Peeters, steenbakker.
 • Frans Peeters, rentenier.
 • Pieter Struyf, steenbakker.
 • Adriaan Struyf, id.
 • Wede Roefs, id.
 • Egied Van Reeth, id.
 • Pieter Peeters, zoon.
 • Wede Hendrik Van Reeth.
 • Wede Verhelst, molenaarster.
 • Andries Willockx.

  Te Schelle :

 • Haucourt, schoolmeester.
 • Haucourt, herbergier.
 • Frans Lusement, rentenier.
 • Jaak Boey, voormalige ontvanger.
 • Michiel Cools, brouwer.
 • Heppincx, chirurgijn.
 • Wede De Weerdt, pachteres.
 • Mattheus Eeckelaers, pachter.
 • Van Havere, rentenier.
 • Caimo, vader.
 • Caimo, zoon.
 • Jaak Eeckelaers.
 • Ambrosius Mertens, pachter.
 • Michiel Verelst, id.
 • Wede De Bruyn, beenhouwster.
 • Wed” Adriaan Segers, molenaarster.
 • Hendrik De Pooter, pachter.

  Te Reeth:

 • Antoon Van Noten, smid.
 • Pieter Jan De Weerdt, pachter, Coolshaege.
 • Pieter Jan De Weerdt, id. Kuenkelput 1Kneukelput
 • Jan Karel Vermylen, koster.
 • Jan Antoon Vermylen, pachter.
 • Pieter Jan Claes, brouwer.
 • Egied Mommens, agent.
 • Filip Jaak Cools, pachter.
 • Wede Jan Baptist Vervliet, pachteres.
 • Frans Ferdinand Vervliet, pachter.
 • Pieter Tuymans, id.
 • Pieter Adriaan Wegge, id.
 • Kornelis Wegge, id.
 • Melchior Meremans, id.
 • Gilles Gant, kleermaker.
 • Willem Pauwels, id.
 • Jan Bapt. Deboek.
 • Frans Van Bulck.
 • Jan Asselberghs.
 • Hendrik Zyp, smid.
 • Kornelis De Keyser.
 • Frans Van Camp.
 • Pieter Huygelen.
 • Kornelis De Schutter.
 • Willem Pauwels, brouwer.
 • Wede Adriaan De Bock, pachteres.
 • Jan Baptist Vervliet, rentenier.
 • Pieter Vertommen, id.
 • Pieter Guldentop, bijgevoegd-bestierder (adjoint).

  Te Rumpst :

 • Jan Bapt. Verbruggen, rentenier.
 • Kornelis Verbruggen, molenaar.
 • Kornelis Somers, pachter.
 • Andries Van Bulck, steenbakker.
 • Jaak Boels, id.
 • Pieter Ant. Verstrepen, id.
 • Hendrik Verrept, schipper.
 • Jaak De Wit, pachter.
 • Jacques, . id.
 • Kornelis Fierens, id.
 • G. P. Springael, herbergier.
 • Wede Spingael.
 • Jan De Vos, pachter, de jonge.
 • Antoon De Vos.
 • Pieter Jan Verrept, schipper.
 • Frans Stuyck, voormalige pachter.
 • Jan Bapt. Verhoeven.
 • Frans De Boek.
 • Wede De Boek.
 • Lambert Van Cauwenberg.
 • Kornelis De Clercq.
 • Jaak Van Lindens.
 • Wede Kuykens.
 • Jan Van De Wouwer.
 • Josse Verberght.
 • Kornelis De Winter.
 • David Van Langenhoven.
 • De kinderen van Jan De Winter.
 • Jaak Van Der Auwera.