Categorieën
Economie

MIJN VADER FRANS KAMIEL VERHOEVEN-EEN UITZONDERLIJK BOOMENAAR

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

door George Verhoeven, lid Ten Boome

In het commercieel circuit verfranste hij later zijn voornaam als Camille omdat zijn firma “Bagger en Kranenbouw Femont & Verhoeven” veel Franstaligen onder het cliënteel had. Trouwens zijn vennoot deed dat ook en noemde zich Alphonse Femont, hoewel zijn voornamen Jan Alfons waren.

Hij werd geboren als laatste en mannelijke telg uit een eenvoudig arbeidersgezin op 2 december 1903 en kreeg de voornaam van de werkgever van zijn vader, nl. Camille Rypens van de Bloemmolens Rypens, zoals dat soms in die jaren wel gebeurde. Alleen was er toen misschien oppositie tegen de Franse voornaam begin van de 20ste eeuw en is op de aangifte alleen rekening gehouden met de Nederlandse schrijfwijze.

Er was echter in 1903 reeds een kind Verhoeven geboren, die men Kamiel noemde, doch bij de aangifte van de geboorte was ook Frans Verhoeven aanwezig, zijn oom en waarschijnlijk zijn peter en zo ontstond Frans Kamiel.

Het 6e studiejaar B van de staatsmiddelbare jongensschool van Boom bracht in 1918
hulde aan de Verenigde Staten van Amerika.
Wij herkennen :
bovenste rij : Willems, Louis Georges, Louis Krekels, ?, Jef Annemans, Julien Willems, ?,
Carl Van Bogaert en ?
middenste rij : Paul Maes, Rik Roofthooft, Willy Gillé, De Roover, Leon Spiessens, Frans
Vergauwen, Gaston De Jongh en Fernand Van Reeth.
onderste rij : Marcel Roofthooft, Rik Marnef, Jan Van den Heuvel, Florimond Struyf,
Kamiel Verhoeven, Rik Van Lerberghe, Courtin en de leraar Jozef Van. Roy. (Foto: ‘Zo Was Boom’, A. Vinck 1975)

Hij liep school bij de Broeders en stapte later over naar de Rijksmiddelbare School waar men hem terugvindt op een foto van 1918 bij de huldiging van de Amerikanen voor hun Food Relief for Belgium (een initiatief van president Hoover).

Zijn eerste werk begon hij in Antwerpen als loopjongen bij een wisselagent en wou men hem nadien als leerjongen in de diamantsector opnemen, doch hij voelde daar weinig voor en na enkele weken stopte hij al.

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds