Categorieën
Economie

MIJN VADER FRANS KAMIEL VERHOEVEN-EEN UITZONDERLIJK BOOMENAAR

Alfons Femont haalde het zich in het hoofd om op eigen benen een satellietbedrijf van de Boomsche te beginnen in de Bassinstraat te Boom in de oude hieltjesfabriek van Picard (1929) en waar eens de watermolen van Vermeulen was. Alfons Femont, een traceur van de Boomsche, kreeg kleine herstellingen en nieuwbouw van de steennijverheid in de Rupelstreek en kon het na een jaar alleen niet meer baas, tegelijkertijd een werkhuis en tekenbureel te zijn. Hij moest dringend een tekenaar aantrekken om de nieuwe ontwerpen met technische plans waar te maken.

Op die manier stond hij op een avond zijn oude bekende van de Boomsche, waarmee hij nog had gewerkt, af te wachten met de vraag of hij met hem samen wou verder gaan.  Kamiel Verhoeven was ondertussen een gevestigde kracht geworden in het ontwerpbureel van de Boomsche en de leiding van dit bedrijf zag hem niet graag vertrekken. Hij was in juni getrouwd met Emilia De Bruyn, die als babysit bij Gustaaf De Winter op zoontje Paul moest passen, en de familie De Winter had een bemiddelingsrol gespeeld bij de kennismaking van Kamiel met Emilia. Kamiel Verhoeven achtte het voorstel nogal gewaagd, doch toen er een stille vennoot, nl. Edmond De Wachter, bijkwam die ook de nodige financiële garanties bood, nam mijn vader het voorstel aan. Hij woonde in die tijd in de O.-L.-Vrouwstraat, nr. 19 en was alzo op enkele stappen  van zijn werk.

Enkele jaren tevoren had hij zijn diploma technisch leraar behaald voor de examencommissie van de provincie en werd hij dan ook leraar technisch tekenen aan de avondschool. Heel wat oude Bomenaars van nu kregen nog les van hem. 

Getuigschrift van bekwaamheid technisch onderwijs