Categorieën
Economie

MIJN VADER FRANS KAMIEL VERHOEVEN-EEN UITZONDERLIJK BOOMENAAR

Op cultureel vlak was hij bedrijvig als spelend lid van de harmonie “L’Union’ en was een van de jongsten die in 1927 het 100-jarig bestaan meevierde. Nadien kwam uit dat de harmonie eigenlijk 26 jaar ouder was.

Het muziekkorps van de Koninklijke Harmonie l’Union en zijn bestuur :Robert De Wachter, Paul Cuykens, Jan Heughe-baert, Charles Huybrechts, Hector Van Wouwe, Gustaaf Huybrechts, Gaston Lamot, Jan De Wachter, Lucien Van Reeth, Gustaaf Vinck, Gustaaf De Wachter-Van Reeth. Egied Van der Plancken, Frans Karnas, Edmond Vande Velde, Julien Wilms, Fernand Van Breedam, Edmond Rypens, Francois De Wachter, John Vertongen, Hector Vertongen, Arthur Van Ingelghem, Camiel Verhoeven, Alfons Delbaen, Gustaaf Vermeiren, Gustaaf Lannie, Charles Suyckens, Frans De Wachter, Jan Collier, Jozef Vanden Abeele, Edward Eyckmans, Henri Van Campenhout, Albert Vermeiren, Armand Schuerweghs, Marcel Lauer, Leon Eyckmans, Nikolaas Bricout, Charles Collier, Gaston Everaerts, Benoit Van Camp, Petrus Vermeiren, Hector De Wachter, August De Wachter, Frans De Pauw, Raoul Cornelis, Leon Holsters (vaandrig), Marcel Holsters, Jules Delbaen, Louis Rypens, Edward Vander Plancken. August De Wachter-Lamot was afwezig (Foto: ‘Zo Was Boom’, A. Vinck)

De samenwerking tussen Femont en Verhoeven liep zeer vlot. Beiden vulden elkaar perfect aan: de ene op commercieel gebied, de andere op technisch gebied, zodat er in 1937 een “P.V.B.A. Bagger en Kranenbouw Femont &Verhoeven” voor notaris Femand Van Reeth te Boom werd opgericht. Beide vennoten kregen elk de helft der aandelen.

Van klein steenbakkersmateriaal, zoals decauvillewagonnetjes en loco’s, naar groter materiaal, nl. baggers, kolenladers, snijmachines voor de mekanieke steen, was voor de firma geen enkel probleem want het technisch bureel onder leiding van Verhoeven was gevoelig versterkt en het werkhuis met een aantal knappe stielmannen kon alles aan. Femont ging alle woensdagen naar de commerse beurs in Brussel en kwam bijna wekelijks met een of andere bestelling naar huis. 

Door de werken in verband met de aanleg van het Albertkanaal van Antwerpen naar Luik kregen de Rupskranen in ons land een grote belangstelling van de burgerlijke bouwkunde.  De meest gekende leveranciers waren Menck en Weserhutte. Weserhutte was ook zeer gekend als leverancier in de Rupelstreek van steenbakkerijmachines. 

Verhoeven en zijn tekenaars kregen de gelegenheid ‘s nachts en tijdens het weekend van een bevriend meestergast (een Bomenaar)
een volledige rupskraan Menck op te tekenen. Boomsche Metaalwerken had een Duits ingenieur afkomstig van de Weserhutte Werke, Lohmann, in dienst genomen en die bracht ook
een rupskraan, de BM, tot productie te Boom.

Femont & Verhoeven was echter sneller en begin 1935 werkte de rupskraan nr.l te Klein-Willebroek op de werf van Prosper Govaerts, die de concessie van de vuilophaling van de stad Brussel had en die met zijn kraan de binnenschepen met vuil op de landtong van Klein-Willebroek loste.  Van deze kraan bestaat nog een ingekleurde foto uit 1935. Het stort daar had een grote aantrekkingskracht tijdens de oorlogsjaren: menig behoeftige Bomenaar ging met schop, zeef en kruiwagen “schramullen” halen, die nog als brandbaar materiaal konden gebruikt worden in plaats van dure kolen.