Categorieën
Economie

MIJN VADER FRANS KAMIEL VERHOEVEN-EEN UITZONDERLIJK BOOMENAAR

In het uitgangsleven was Verhoeven eerder sober, doch in het stamcafé van de gegoede burgerij “Hotel-Café De Scheepvaart” bij Jaak Willemsen en Wiske in de Leopoldstraat organiseerde hij het biljart “Handicap” waar vele bekende Bomenaars zaterdag- en
zondagavond hun hobby op het groene laken uitleefden.

Hotel ‘De Scheepvaart’ (Foto: Postkaartenarchief gemeente Boom)

Op het einde van 1939 kreeg mijn vader per post een exemplaar van de “Volkischer Beobacher ” toegestuurd. Dit was de officiële dagkrant van de N.S.D.A.P. of de National Socialistische Deutsche Arbeiders Partei. Op de eerste pagina en zeer goed zichtbaar stond een artikel “An die Neutralen”. Op die manier was de zending aan de censuur ontsnapt. Het was een waarschuwing aan koning Leopold en koningin Wilhelmina, dat ze zich koest moesten houden.

Bij het openplooien van de krant ontdekte vader Verhoeven een aantal dunne blaadjes op doorslag schrijfmachinepapier met een aantal spotgedichten over de Nazi-leiders met het verzoek deze door te zenden naar een adres van Radio Austro-Romande in Parijs.
Hij heeft dat toen onmiddellijk gedaan. Kamiel Verhoeven was dus eigenlijk de eerste weerstander van de geschreven pers voor dat deze benaming in gebruik was genomen.

Een van deze spotschriften ging over Josef Goebbels, de propagandaleider en waarvan men vertelde: “ln das gansche Menschen Rasse ist er keine Luegner seiner Klasse. ”

Vader Verhoeven vroeg zich natuurlijk af waarom hij werd uitgekozen om dat door te zenden, doch hij herinnerde zich ook dat hij in Brussel regelmatig contact had met een man, in dienst bij de firma Siebens, een Ir. Liesenring.  Met Siemens had zijn firma veel contacten voor electromotoren en schakelschema’s voor de elektrische kranen rond 1938. Bij vader kwam telkens het vermoeden naar boven dat die ingenieur anti-nazi ideeën had.
Op zekere dag was deze man verdwenen en werd er nooit meer iets van gehoord.

Vader Verhoeven nam van alle vlugschriften fotokopieën en liet die slechts aan één persoon in Boom lezen.  Het was de toenmalige kantoordirecteur van de Bank van Brussel, mr. Leon Coenen en vader van de huidige griffier van de provincie Antwerpen.  Het spreekt van zelf dat vader Verhoeven op 10 mei l940 bij de inval van de Duitsers de kopijen van deze vlugschriflen verbrand heeft uit voorzorg, want men kon nooit weten of de Gestapo deze zending toch niet op het spoor was gekomen.