Categorieën
Economie

MIJN VADER FRANS KAMIEL VERHOEVEN-EEN UITZONDERLIJK BOOMENAAR

Als leraar Avondleergangen bij de PTS werd hij ook bij de bevrijding geschorst en nadien in 1946 in eer hersteld. Een verergerend voetletsel verplichtte hem in 1948 te stoppen. 

Eerherstel Kamiel Verhoeven

Hij ging in 1954 naar Aartselaar wonen in een landelijke woning, gebouwd door de firma Van Camp-Rijmenans uit Boom, op de hoek van de Boomsesteenweg en de Pierstraat aan het Hof van Damman. Er moet ook vermeld worden dat in de periode van 1945 zijn huis in de Spillemaeckersstraat te Boom door de Amerikanen opgeëist was om er een ontmoetingsplaats voor officieren van te maken.

Zijn echtgenote en zoon, die een certificaat had van vaderlands gedrag tijdens de bezetting, afgeleverd door directeur Frans Ceulemans van de Rijksmiddelbare School te Boom, werden zonder boe of bah uit hun huis gezet. In 1964 is de samenwerking tussen de twee vennoten beëindigd.  Omdat bij de ene de derde generatie op de drempel stond om binnen te komen en bij Verhoeven er geen was.

Er waren te Breendonk(1962/1963) nieuwe werkplaatsen gebouwd, daar de uitbreiding in Boom niet meer kon. In gemeenschappelijk overleg werd er dan besloten dat ieder voor eigen rekening ging werken.  De familie Femont koos voor Breendonk (nu Willebroek) en Verhoeven wou in de oude gebouwen van Boom blijven.

In Boom werd dan een nieuwe firma gesticht: de N.V. Verhoeven, met als uithangbord “Boom Cranes” naar een idee van de expert-boekhouder de Heer Hendrik Dhont.  Op die manier werd een punt gezet achter de firma Bagger en Kranenbouw Femont & Verhoeven.
Er verdween een stuk uit de geschiedenis van Boom en werd een nieuw bijgevoegd. 

In 1972 bleken de gebouwen in Boom ook te klein geworden en werd een nieuw bedrijfsgebouw opgericht op de Boomse steenweg in Aartselaar omdat de hefwerktuigen steeds groter werden en voor de uitrit te Boom niet meer haalbaar waren.