Categorieën
Economie Steenbakkerijen Woningbouw

DE GESCHIEDENIS VAN PUT M

In 1961 al had de toenmalige Boomse burgemeester Van Cleemput een werkgroep in het leven geroepen met de passende naam: “Putten dicht”.

In totaal zouden elf ministers van verschillende strekkingen zich over het opspuiten van de Boomse putten ontfermen. 
Het uiteindelijk resultaat was dat op maandag 9 april 1967 de eerste kubieke meter specie gestort werd in de put aan de Advokaatstraat. De beperkte mogelijkheid van lengte van de buizen en de pompkracht  van de drijvende perszuiger brachten mee dat eerst de twee putten, gelegen in het centrum van Boom, zouden gedempt worden. 

Dramatisch toeval in deze geschiedenis is wel dat de dag voor de aanvang van het opspuiten van de putten in het centrum, zondag, 8 april 1967, burgemeester Van Cleemput, de mentor van dit toekomstproject, geheel onverwacht overleed te Spa.

Burgemeester Van Cleemput op zijn kabinet (Foto: Fotoarchief Boom 00543)

Voor de andere putten, waaronder put M (gelegen tussen Kerkhofstraat, Velodroomstraat, Gevaertlaan en Van Leriuslaan), moest een andere oplossing gezocht worden, omwille van de grote afstand die moest afgelegd worden en omwille van de enorme hoeveelheid specie die nodig zou zijn. De toenmalige werkgroep van de Rupelstreek, opgericht door minister Vlerick en de burgemeesters van Boom, Niel en Terhagen, boog zich over de situatie en besloot voor de verschillende andere putten de vulspecie te halen op het grondgebied van Blaasveld, Heindonk en Heffen.

De acht miljoen kubieke meter zand die men nodig had, was daar beschikbaar. Men sloeg hiermee twee vliegen in één klap. Enerzijds werd er door de zandwinning aldaar een recreatiegebied geschapen, nu de zeer bekende watersportbaan “Hazewinkel” en anderzijds trok men zuiver vulmateriaal naar Boom. 

Minister voor Openbare Werken, geboren Bomenaar, Jos De Saeger, was fier in 1969 te kunnen melden dat zijn departement,  via het Bestuur der Waterwegen, de eigenlijke uitvoering op zich zou nemen. Voor Put M kwamen de plannen klaar in maart 1970, de vergunning voor de buizen werd afgeleverd begin ‘71 en de start voor het opspuiten werd gegeven op 30 september 1971.

Minister Jos De Saeger organiseerde samen met staatssecretaris D’Hoore ook een bosaanplanting naast de watersportbaan in Blaasveld. Dit gebeurde op 18 maart 1972 onder grote mediabelangstelling. De totaalkost die de werkgroep “Putten Dicht” vooropgesteld had,  moest vele malen aangepast worden. Voor de oorspronkelijke aankoop in 1964 voor de onteigening van de putten aan de Advokaatstraat betaalde men aan de steenbakkers 20 fr. de vierkante meter, of om en bij het miljoen frank.

Voor de putten M en P was dat enkele jaren later al opgelopen tot 171 fr per vierkante meter.  Maar wanneer men de kostprijs van het opspuiten erbij rekent, kwam men al snel op een gemiddelde prijs van zo’n 350 fr. per vierkante meter, of omgerekend zo’n 19 miljoen voor de putten aan de Advokaatstraat en de Van Leriuslaan samen. Daarbij dient men de kosten te rekenen voor het nivelleren van de grond en het wegpompen van het water.