Categorieën
Artikels jaarboeken Dialect

BOOMS IDIOTICON

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

…of Rupeliaanse woorden en uitdrukkingen die men elders niet begrijpt.

door Paul Van der Roost , lid Ten Boome

Sinds ik in 1954 als 28-jarige om beroepsredenen (slechte spoorverbindingen) Boom verliet, ben ik er bijna totaal vervreemd. Er is zelfs een periode van ongeveer twintig jaar geweest zonder dat ik in Boom kwam, tenzij “in doorrit ” of om bij een familielid of kennis af te stappen.

Wat mij wel is bijgebleven: de kennis van het onvervalst Booms dialect. Dit dialect werd er bij mij duchtig ingehamerd tijdens mijn kinderjaren en tijdens mijn jeugd.  Ik woonde toen in de Bomestraat nr.8 (Kerkhofstraat), in een dichtbevolkte, zeer volkse omgeving met uitsluitend arbeiders en kleine bedienden (en vele “stammenees”). Mijn vrouw is geboren en getogen in Rumst, waardoor het “Rupels” accent nog versterkt werd. Tijdens mijn legerdienst (vol jaar in Gent) ondervond ik, dat vele Boomse of
Rupelstreekse woorden en uitdrukkingen door andere Vlamingen met begrepen werden. Nadien heb ik als spoorwegbediende het hele land bezocht en er gesproken met mensen uit alle streken

In sommige stations en werkplaatsen waren de (veelal wekelijkse) opdrachten over enkele jaren gespreid, zodat de taalcontacten redelijk grondig waren. Als “standplaatsen” had ik Mechelen, Antwerpen, Hasselt en vooral 24 jaar in Brussel, de grote smeltkroes van alle Vlaamse (én Waalse) dialecten.

Elke streek heeft haar eigen specifieke woorden en uitdrukkingen, maar mij interesseert uiteraard alleen het “taaleigen” van de Rupelstreek. Juist daarom wil ik interesse opwekken bij alle leden van Ten Boome, en een brede medewerking verkrijgen, om na het publiceren van een eerste lijst woorden en uitdrukkingen:

1) van éénieder die zich wil inspannen om die eerste lijst te vervolledigen en alzo tot het samenstellen van een brochure te komen.
2) van filosofen en andere bevoegden onder de leden die woorden en uitdrukkingen zo nodig te verklaren .
Hier volgt dan een eerste lijst:

 

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds