Categorieën
Artikels jaarboeken Dialect

BOOMS IDIOTICON

Broeder Paul Peeters deelde reeds de bekommernis van
Paul Van Der Roost en bundelde in zijn actieve loopbaan volgende opsomming:

Woorden
aaszakken hijgen, snel ademen
achtereen weldra, binnenkort
alijvegroot al evengroot
alle botten gedurig aan; bot=eindje touw:bot vieren
anneketa(nen-) een houteke, onhandig kind
bazeloen werkkiel
bedemen binnenkort, sebiet
betettert onthutst
birzen door dik en dun weglopen; oorspr: jagen
bles, bles in zijn schoenen (Duits:blass=bleek) bloot
blijten wenen
bloemekee bloementuil
boezen overvloedig uitvloeien
boloem gezouten vis
bra braaf=vrijwel
bradde, bradzak dik, dikkerd
brôs(de-) de kuiten, beenspieren
buildrager buidel, kolenlosser
bienderen, bunderen? Wild spelen
dijm gelukzak, gierigaard
dingen(het) kledij
doef stoot, dof
dokken afdokken, neertellen
dol vleesvlieg, soort muis
dollekens ingewanden
doenk donk, hoeveelheid
doorvlegendheid longontsteking
draaienissen duizeligheid
echtig waar, waarachtig echt=wet
eigenste gelijke, dezelfde
bezinderste verschillende
eppelink hoofdkussen Duits:Hâuptlink?
erk stomp, droog karakter
faas glazen stolp
faas, foske zwartzijden boerenpet
flees(fleus, fluks-van vliegen) straks
fooi groepsfeestmaal
flink oorveeg, klink
gôrslagen gadeslaan, sparen, ontzien