Categorieën
Artikels jaarboeken Dialect

DE KONINKLIJKE SOCIALISTISCHE HARMONIE “VOORUIT” 100 JAAR JONG

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

door Patrick Marnef, burgemeester Boom

In zitting van 2 december 1997, de dag na de officiële verjaardag, besliste het College van Burgemeester en Schepenen de Koninklijke Socialistische Harmonie “Vooruit”, in het kader van haar 100-jarig bestaan, te ontvangen in de Robert Lombaertszaal van het gemeentehuis.

Deze plechtigheid vond plaats op zondag, 15 februari 1998 te 11 uur. In aanwezigheid van tal van prominenten, onder wie de heer Louis Tobback, voorzitter van de SP, maakte de heer Patrick Marnef, burgemeester, volgend historisch curriculum van de gevierde.

Beste vrienden,

Onze cultuurschepen gaf daarnet al de aanzet tot wat ik u wou zeggen over de eeuweling die wij hier bijzonder in de bloempjes willen zetten. Het gaat hier niet over een persoon die het privilege heeft een lang leven dat een eeuw overspant en die wij dan thuis gaan opzoeken en huldigen, maar over een eeuweling die zich met luister, klank en leven over de straten van onze gemeente verplaatst naar ons gemeentehuis om hier plechtig ontvangen te worden.

Het gaat ook niet over 1 persoon, maar een in de jaren veelvuldig wisselend samenwerkingspatroon van mensen, die toch steeds hetzelfde doel bleven nastreven. Als individu 100 jaar worden is een hele prestatie,  maar als vereniging 100 jaar blijven bestaan en van op deze top daarenboven nog hoopvol naar de toekomst kunnen kijken is wellicht nog een grotere prestatie.

Dat het mij als socialistisch burgemeester te beurt valt om tijdens mijn ambtsperiode de belangrijkste monumenten van onze plaatselijke socialistische beweging te mogen huldigen met hun rijk gevuld honderdjarig bestaan,  is wel een zeer grote eer. Na onze toneelvrienden van De Dageraad en onze turnvrienden van De Volharding,  is het nu de beurt aan onze muziekvrienden van De Vooruit. Men kan zich de vraag stellen: wat houdt zo een vereniging samen? Ik denk dat het antwoord ligt in de ideologische en levensbeschouwelijke bron, die de werking ervan steeds is blijven voeden.

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds