Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

Epiloog
En -bij wijze van slot- hoe liggen de kaarten vandaag, in het jaar van dit tweede eeuwfeest? Diverse sectoren uit ons rijk Vlaams cultuurleven vroegen naar subsidies ten behoeve van Boerenkrijgherdenkingen. We weten dat onze Vlaamse regering het niet noodzakelijk vond om deze “opstand” via subsidiering passend te valoriseren tot een heldhaftige strijd naar Vlaamse onafhankelijkheid. En dat, terwijl Van den Brande onlangs nog glunderend kwam vertellen, hoe goed Vlaanderen het wel doet de dag van vandaag; zo goed dat het zelfs mogelijk wordt om een spaarpot van 4 miljard opzij te zetten!…

Toch heeft dat niet belet dat heel wat herdenkingen, tentoonstellingen, en andere activiteiten werden op touw gezet, naast de uitgaven van ettelijke nieuwe publicaties. Opnieuw stonden her en der Boerenkrijgherdenkingscomités hun mannetje, of rezen nieuwe huldemonumenten op. Zeer dikwijls waren het Heemkundige of Geschiedkundige Kringen die het vuur in de pijp staken (en hielden!). De Geschiedkundige Kring “Ten Boome” heeft naar beste inzicht gemeend er goed aan te doen zich tot het publicatieve aspect te beperken, gezien het aanbod van Boerenkrijgactiviteiten in de regio.

De Brigand, monument in Schelle ter herdenking van de Boerenkrijg uit 1798 door Roger Pintens (1998) Foto: Wikipedia