Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

De kentering

Het was te verwachten: op de bewuste vergadering van 24 april 1898 ziet niemand om uit de andere gemeenten van het kanton. Slechts 6 mensen zijn aanwezig: burg. E. Van Reeth en Z.E. H. Deken Beten, allebei erevoorzitter van het Davidsfonds. Verder dhrn. Jos Van den Bril, gemeenteraadslid te Boom en ondervoorzitter van het Davidsfonds, Dr. Haesaerts uit Rumst, bestuurslid van het Davidsfonds, notaris Lamot (ex-bestuurslid van het Davidsfonds) en Deweerdt (burg. van Reet).

Het zijn dus -op de Reetse burgemeester na- allemaal leden van het Davidsfonds die tesamen komen. De opvoering van een drama wordt afgevoerd. Bovendien beslist men – gezien de geringe belangstelling van andere gemeenten- dat elke gemeente het wereldlijk gedeelte dan maar op eigen houtje moet inrichten. Een brief hieromtrent zal naar de betrokken gemeenten verstuurd worden. Voor de rest worden nieuwe voorstellen van het Davidsfonds afgewacht.1Rijksarchief Antw.: H.G.A. Boom, bundel 4143

Het is duidelijk dat deze vergadering te lijden heeft onder het gebrek aan toezegging van buitenuit en onder de afwezigheid van de drijvende kracht achter dit ontwerp, dhr. D’Hooghe-Bellemans, op dit ogenblik gedurende zo’n half jaar ingewerkt ais de nieuwe voorzitter van het Davidsfonds. Moest deze laatste die dag verstek geven wegens verplichtingen ais schepen van Niel of als provincieraadslid?

Opnieuw brengt de Boomse briefschrijver van het Handelsblad ons weer jets verder in zijn verslaggeving.

Het Handelsblad – Woe. 27/4/1898 Boom

– Boerenkrijg – De feesten ontworpen ter herdenking van de Boerenkrijg zijn gisteren, in de vergadering, ten gemeentenhuize gehouden, een grooten stap achteruit gegaan. Al de gemeentebesturen van het kanton waren aanzocht geweest afgeveerdigden te zenden en geene enkele was vertegenwoordigd: alleen Reeth, gemeente welke vroeger van ons kanton deelmaakte, had den oproep beantwoord.

Het bestuur van het Davidsfonds in zijn geheel uitgenodigd, was door drie zijner leden vertegenwoordigd, en de gemeente Niel liet daarbij weten dat de gemeenteraad alle geldelijke tusschenkomst had geweigerd en de kosten der oprichting van eene herinneringsplaat of ander gedenkteeken. Gezien die algemeene onverschilligheid der omliggende gemeenten heeft de vergadering besloten, voorloopig van een algemeen kantonaal feest af te zien en iedere gemeente op eigen hand te laten feesten naar goeddunken. 

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds