NIEUWS UIT BOOM… …100 OF 200 JAAR GELEDEN GEDRUKT!

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

Bijeengesprokkeld door  René Beyst

Vorig jaar publiceerden we in ons jaarboek twee dozijn bladzijden vol krantenartikels met nieuws over Boom. Toen ging het  overwegend over nieuwtjes uit 1797, enkele lukraak gekozen jaargangen uit de 19e eeuw, met als sluitstuk heel wat  krantenlectuur uit 1797. Vooral de “Gazette van Antwerpen”, “De Aankondiger van Boom” en “Het Handelsblad van Antwerpen” vormden onze bronnen.

Thans gaan we verder met nieuwsgaring uit de eerste helft van 1898 (Het Handelsblad). Vijf artikels met betrekking tot de Boerenkrijgherdenking, het gemeentebestuur en/of het  Davidsfonds werden reeds uit deze reeks gelicht en maken deel uit van het hiervoor afgedrukt artikel “De organisatie van een Boerenkrijgherdenking te Boom… 100 jaar geleden!”. En tenslotte
volgt nog een toemaatje met nieuws uit de Gazette van Antwerpen van 1798.

HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN – Dins 18/01/1898 –
Nieuws uit Boom – (Bijzondere briefwisseling van Het Handelsblad) Boom, 17 jan.

Lekkerbekken – Sinds eenigen tijd tellen wij de kiekendiefstallen niet meer, welke in onze gemeente regelmatig plaats hebben. Zaterdagnacht werden weer een half dozijn dier smakelijke vogels geroofd, ten nadeele van Vital De Saegher, landbouwer op den Reetschen steenweg alhier. 

Davidsfonds – Zie artikel hiervoor over de Boerenkrijgherdenking te Boom.

Aanslag – Onze policie heeft eenen persoon onzer gemeente aangehouden onder betichtiging van aanslag op de goede zeden.
Voor de stellige beschuldigingen van zijn slachtoffer, heeft hij volledige bekentenissen gedaan, en is heden voormiddag naar Antwerpen overgebracht.

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds