Categorieën
Posterijen

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

Zij bliezen erop om van verre hun komst aan te kondigen en om ‘s nachts de stadspoorten te doen openen. Ze hadden een koker bij met het stadswapen erop om de documenten er in te steken, daar het in die tijd gebruikelijk was lange brieven te schrijven zoals o.a. stadsrekeningen die tot enkele meters lang waren (deze rolrekeningen genoemd, worden bewaard in het Rijksarchief van Brussel).

Vele jaren later zijn het brieventassen maar een tijd er voorheen waren er ook nog “bodebussen” in gebruik meer bepaald door de stadsbode met het wapenschild erop van de stad vanwaar hij afkomstig is. Om verder te vertellen over de familie Tassis: Joannes Baptist von Taxis werdt tot ridder geslagen in 1513 en tot generaal der posterijen van het Keizerrijk en van de Spaanse monarchie benoemd.1Bron:bijdragen tot de postgeschiedenis in België, H.Driesens 1997

Frans van Tassis: geboren rond 1459 in Cornello dei Tasso – overleden tussen 30 november en 20 december 1517 in Brussel, geldt als de grondlegger van het Europese postwezen. (Bron Wikipedia)

Door een verordening in het jaar 1544 uitgevaardigd door Keizer Karel werd verbod opgelegd om nog brieven te bestellen of op de posthoorn te blazen zonder de toelating van de Keizer, Regentes of de Postmeester. In 1638 verzekerden 12 boden de postdienst tussen Brussel en Antwerpen. De Antwerpse boden, wier aanstelling dagtekende van de 13de eeuw, eisten met geweld het vervoer van de brieven voor Holland op, welke dienst de Regering aan de post Thurn und Taxis had opgedragen. Tegen deze boden werden in 1659 strenge maatregelen genomen. De muiters werden tot ballingschap veroordeeld. Die maatregel lokte opstand van het Antwerpse volk uit.

Verscheidene korpsen krijgslieden werden opgeroepen om aan de muiterij een einde te maken. Deze muiters gaven zich over. Vijf werden er gehangen. Philips van Anjou erfde in 1700 de Spaanse Koningskroon. Zijn eerste historische daad was de post afkopen van Prins Eugeen von Thurn Und Taxis tegen een vergoeding van 175000 florijnen. De hertog van Lorraine, Gouverneur de Nederlanden, richtte per decreet van 28 februari 1750 de paardenpost in op Moerdijk, Breda en Bergen op Zoom met tussenstations te Wuustwezel,  Achterbroek en Putte.  Het vervoer van brieven, maar ook van eventuele reizigers, gebeurde met tweespannen met postkarren. In 1798 werden particuliere relais verboden De Belgische staat opgericht in 1830 nam de postdienst over, en in dat jaar waren er 123 postkantoren voor het ganse land en 240 brievenbestellers .