Categorieën
Posterijen

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

Franse periode

Betekent eigenlijk het begin van de oprichtingen van de gemeentediensten o.a. kadaster, burgelijke stand enz… Zij zorgde er ook voor dat de post bij de gewone mens kwam, maar ja in die tijd konden veel mensen niet lezen of schrijven en moest men beroep doen op de “schrijver “van het dorp; dat was gewoonlijk de gemeenteonderwijzer. Het besluit van de Préfet du Département des Deux-Néthes van 28 nivose an 9 (08.04.1801) benoemde, 4 “Messagers” in het arrondissement Antwerpen. Het besluit vermeldt verder dat er cantons werden opgericht om de post verder te verdelen (distributie)

Comptoor van Antwerpen

Boom, Contich, Berchem, Santhoven, Eeckeren, Staebroeck en Wustwezel (distributiekantoren). De eerste bode François Dandoit bediende al de gemeente gelegen tussen de rechteroever van de Schelde, ten zuiden van Antwerpen, en rechts van de weg Antwerpen-Lier, langs Luythagen en Boechout, te weten: Wilrijck, Hoboken, Schelle, Hemiksem, Aartselaar, Boom, Niel, Rumst, Reet, Waarloos, Kontich, Edegem, Hove, Boechout, Mortsel en Berchem; de andere boden zijn voor ons van minder belang.

Dat deze bode deze gemeenten aandeed in deze volgorde is niet geweten. Het bewuste besluit vermeldt verder dat de postbode elke derde , zesde en negende dag van elke décade (periode van 10 dagen) vanuit Antwerpen voor een jaarsalaris van 600f, door de gemeenten “ponds-ponds” gewijze te betalen (al deze gemeenten moesten mede betalen voor het bon van de postbode) betaald werd

Verdeling van de kosten voor een besteller over de verschillende gemeenten v/h arrondissement Antwerpen. Volgens besluit van 1 Pluviose an 9. In de stadsbibliotheek word een klein boekje 10 x 15 bewaard k72681 genaamd “Almanach” van het jaar 1810.

Vertrek der wagens diligentien

Alle dagen ten half 9 ‘s morgens uyt de Klaverstraet, eene diligentie op Boom; de vragt is tot Brussel 25 pond bagagie 1-2. Zij arriveert ten half -3 weder t’Antwerpen.

Aenkomst der posten

Alle dagen uyt klyn Parys op het Zand een diligentie langs Boom op Brussel.

Logementen der Voerluy en boden

Op het Zand nevens klyn Parys “Den Facteur” de boden op Brussel. 

Besluit van de”préfect du département des deux-Néthes” van 28 nivose an 9. R.A. Antwerpen (provinciaal archief) reeks j nr.376 a

Verdeling van de kosten voor een besteller over de verschillende gemeenten van het arrondissement Antwerpen. Volgens besluit van 1 pluviose an 9.