Categorieën
Posterijen

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

In 1830 was er een postbode aangesteld voor Boom alleen. Maar Rumst protesteerde hier tegen en vroeg in 1835 of de brievenbesteller tegen vergoeding ook de briefwisseling van Rumst zou meebrengen. In het rijksarchief van Antwerpen meerbepaald in het provinciearchief, is een lijst van arrondissement Antwerpen bewaard en daarin wordt de postbode Gamache J.J. vermeld, dus de tweede gekende postbode van Boom. Zijn jaarloon in 1835 was 618 fr.1Bron: rijksarchief Antwerpen(provinciearchief) reeks j nr.381a 

Hoboken: 37.66
Wilrijck: 61.47
Aertselaer: 44.66
Hemixem: 18.50
Schelle: 27.76
Niel: 24.47
Boom: 35.47
Rumpst: 37.47
Reeth: 28.74
Waerloos: 13.90
Contich: 98.90
Edegem: 35.90
Hove: 23.90
Bouchout: 55.50
Mortsel: 31.87
Berchem: 29.48

Uit de staat van de landelijke postboden verbonden aan de ontvangst- en distributiekantoren van 1844 weten we dat de postbode van Boom een jaarwedde had van 600 fr. (het jaarloon is niet verhoogd vanaf de Franse tijd), en hij bediende Niel, Schelle, Reeth, Waerloos en Rumpst (de staat vermeldt maar één postbode voor Boom).

Als men weet hoe de wegen in die periode er bijlagen, slijk en modder; hoe lang de postbode er over deed vertellen de archieven niet. De “Reforme Postal” van 1847 vermeldt voor het Arrondissement de Boom Canton de Boom één postbode (Percepteur) genaamd Laueryssens (F.) 18 juli 1847 Boom: ronde 1 Niel, Schelle, Reeth, Waerloos en Rumpst. 

In 1851 geschiedde het vervoer nog steeds hoofdzakelijk met postwagens of messagerie. Er bestond een regelmatige dienst op Boom met vertrek te 17 uur en aankomst te 18.45 te Antwerpen; deze dienst werd verzorgd door de vervoeronderneming Durincicx & cie.2Bron: Rijksarchief Antwerpen (provinciaal archief) reeks j nr.214b In een lijst met statistieken (Postkantoor Boom) van 29 augustus 1849 wordt melding gemaakt van het aantal brieven van de maand mei in 1849 aantal brieven onder de 30 km. 692 en 498 boven de 30 km, totaal 1190. In datzelfde jaar in de maand juli respectievelijk 764 en 523 totaal 1.287 In het Postmuseum van Brussel vond ik “Personeel services des postes (1859-1864)”

Distribution de Boom in 1836 vermeldt 2 dagmarsen (bestelrondes).. Toestand op 1 maart 1836 vermeldt de landelijke post van Antwerpen o.a:

Postroute anno 1837 (Bron: Rijksarchief Antwerpen provinciaal archief reeks J)

 

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds