Categorieën
Guldenboek der vuurkaart

WAT IS HET GULDENBOEK DER VUURKAART?

Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met de allerlaatste editie in 1940,  door het Uitgevershuis J.Rozez te Brussel.  Het bevat  namen en foto’s van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een Vuurkaart. De veteraan die in het boek wou vermeld worden moest hiervoor een formulier invullen. Daar moest hij o.a. opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen. Via hetzelfde formulier kon hij ook het boek bestellen. Ter controle van de verstrekte info werden er huisbezoeken afgelegd waar de nodige bewijzen diende voorgelegd te worden. Een deel van de opbrengst van het boek diende ter ondersteuning van het “Fonds der grootse verminkten en invallieden”.

Namen van gesneuvelden zal je er, op enkele uitzonderingen na,  niet vinden. Eén van die uitzonderingen was Kapitein Vermeire.  Hij sneuvelde te Klerken op 28 september 1918.

Bij contante betaling kostte het boek 295 bef.

Bij betaling van een voorschot van 100 bef. was dit 310 bef.

Er kon ook in maandelijkse schijven betaald worden, maar dan kostte het 325 bef.

Welke edities bestaan er van het Guldenboek?

Het boek  bestaat uit diverse edities.  Dit waren 8 Nederlandstalige en 8 Franstalige, met diverse bijvoegsels. Volgende edities werden uitgebracht:
1933-1934/ 1934-1935/ 1935-1936/ 1936-1937/ 1937/ 1937-1938/ 1938-1939 en 1940.

De editie 1940 is geen aparte editie maar telkens een kopie van één van de voorgaande edities met mogelijk enkele afwijkingen.

De Nederlandstalige edities zijn, uitgenomen de beschrijving van de regimenten, identiek aan de Franstalige. Op de beginpagina van het boek staat telkens een voorbeeld van een Vuurkaart. Elke veteraan die het boek bestelde ontving een gepersonaliseerde versie met een afbeelding van “zijn” vuurkaart. Onze medewerker, Ludo (+), wist hierover nog te vertellen dat de houders der vuurkaart van diverse voordelen konden genieten.

Zo verkregen ze 75 % korting op trein, tram en busvervoer in Belgie. Op medisch vlak bezaten ze het recht om  gratis op consultatie te gaan naar een speciaal  aangestelde dokter  en kregen een fikse korting (soms ook gratis) op de voorgeschreven medicatie. Hiervoor bestonden speciale formulieren, die ze moesten meenemen op doktersbezoek.

De frontstrepen leverden (vanaf hun 45e jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald met een postassignatie.
Het toegekende bedrag was afhankelijk van het aantal strepen.

Invaliditeitspensioen

Het boek bevatte een folder die men kon gebruiken om op basis van de frontstrepen een invaliditeitspensioen te bekomen.

Welke informatie is er in het boek te vinden?

De namen van de oorlogsveteranen, al dan niet, met een foto. De woonplaats, graad en militaire  onderscheidingen van de veteranen. Deze lijst is zeker niet compleet, niet alle veteranen staan in de boeken vermeld!

De symbolen onderaan de naam staan voor de onderscheidingen die de veteraan ontving. “P” staat voor een onderscheiding met Palm. “Frontstr.” en “kwstr.”zijn afkortingen voor “Frontstrepen” en “kwetsuurstrepen”. In het Frans zijn dit “Ch.fr.” en Ch.blRaadpleeg hier de verklarende lijst van de symbolen. 

Samenvatting van het verloop van de Groote Oorlog

Elk boek bevat meer dan 60 bladzijden die  in het kort chronologisch het verloop van de oorlog schetsen.  De bladzijden zijn genummerd met Romeinse cijfers en zijn rijkelijk geïllustreerd met foto’s en kaarten. Vooraan in het boek (pagina IX) kan men de transcriptie van de brief van de Minister van Landsverdediging vinden, en het daaropvolgend Koninklijk besluit van 14 mei 1932, dat het ontstaan der Vuurkaart bezegelde. 

De geschiedenis van de regimenten. 

In elk van de acht edities van het Guldenboek der vuurkaart wordt de geschiedenis vermeld van de regimenten die deelnamen aan WOI.  De heer Frederik Geeroms nam het initiatief om deze waardevolle informatie te verwerken en dit met behoud van de originele tekst.  De regimenten zijn gerangschikt  zoals zij in de index van de boeken voorkomen. Bekijk ze hier.

Vuurkruisenbond

Op 22 april 1954 werd een nieuwe Belgische regering beëdigd. Deze stond onder leiding van Achiel Van Acker, en bestond uit socialisten en liberalen.  De Vuurkruisenbond nam meteen het initiatief hun bekommernissen over te maken aan de kersverse regering. Zij stelden een Kohier op dat o.a. de frontstreeprente, pensioenen, geneeskundige zorgen en misbruiken behandelde.

Raadpleeg hier de database en originele boeken

Legende Guldenboek

Legende Guldenboeken


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
My first Popup

This will close in 20 seconds