Categorieën
Artikels jaarboeken

DE OVERSTROMING VAN 12 MAART 1906

De burgemeester kreeg op 28 maart 1906 een brief van de gouverneur met een vragenlijst. Bedoeling van deze lijst was de schade te bepalen die de overstroming in onze gemeente had teweeggebracht.

Aangezien de burgemeester van de politiecommissaris nog steeds niet alle informatie had gekregen, was het hem onmogelijk om deze lijst aan de gouverneur te bezorgen. Het schaderapport van de wijken Vrijheidshoek en Noeveren werden immers pas op 31 maart bij de politiecommissaris bezorgd. Op 11 april ontving de burgemeester een brief van de gouverneur waarin deze nogmaals verzocht de vragenlijst te bezorgen.

Op 20 april werden alle gegevens door de politiecommissaris aan de burgemeester bezorgd. In een begeleidende schrijft de commissaris dat hij van mening is dat alle huizen grondig zijn gereinigd, en aldus geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de bewoners.

Ook is hij van mening dat de opgegeven schade, en de daaraan verbonden bedragen, volgens hem niet overdreven zijn. Toch moest de gouverneur op 28 april nogmaals een brief versturen naar de burgemeester vooraleer hij het schadeverslag in zijn bezit kreeg.

Zoals u in onderstaande lijst zelf kan vaststellen had de overstroming in de wijken Noeveren en Vrijheidshoek heel wat ellende veroorzaakt.

De lijst werd opgemaakt door brigadier-veldwachter E.Scheurewegh.

 

Namen der bewoners

huisnr.

woning

kelder met bornput

kelder zonder bornput

schade

De Bruyn Edmond

19

overstroomd

overstroomd

20 frs. meubelen,

2 kiekens verdronken

De Bruyn Benedikt

20

overstroomd

overstroomd

40 frs. Meubelen,

6 kiekens verdronken

Van Reeth August

21

overstroomd

overstroomd

15 frs. Meubelen en kleederen

Possemiers Frans

22

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid en reinigen

Aerts Joseph

23

overstroomd

overstroomd

idem

Van Herstraeten

48

overstroomd

overstroomd

10 frs. Pataten, meubelen

Van Seebroeck Frans

49

overstroomd

overstroomd

20 frs. meubelen&

eetwaren

Thijs Frans

50

overstroomd

overstroomd

25 frs. kolen, meubelen, eetwaren enz.

De Meyer Frans

47

overstroomd

overstroomd

5 frs. kleederen

De Meyer Charles

47 bis

overstroomd

overstroomd

15 frs. beddegoed en meubelen

Van Breedam Jan

46

overstroomd

overstroomd

5 frs. kleederen en meubelen

Van Den Broeck Leon

45

overstroomd

5 frs. pataten, kolen

De Bruyn Louis

44

overstroomd

10 frs. pataten, eetwaren

Budts Frans

51

overstroomd

3 frs. kolen

Weduwe Boeynaems

53

overstroomd

geene als van arbeid

Namen der bewoners

huisnr.

woning

kelder met bornput

kelder zonder bornput

schade

Weduwe Van Den Bosch

54

overstroomd

overstroomd

25 frs. pataten, meubelen en huisgerief

Bal Joannes

55

overstroomd

overstroomd

20 frs. pataten en eetwaren

Possemiers Frans

55bis

overstroomd

overstroomd

20 frs. pataten en eetwaren

De Jonghe Eduard

56

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

Van Linden Egide

65

overstroomd

overstroomd

2 frs. eetwaren

Bal Joseph

67

overstroomd

overstroomd

15 frs. 2 kiekens verdronken, pataten

De Laet Joseph

68

overstroomd

overstroomd

3 frs. eetwaren

Maximus August

70

overstroomd

geene als van arbeid

Maximus Egide

69

overstroomd

idem

Van Barel Louis

78

overstroomd

overstroomd

20 frs. brood, boter, bloem, pataten

Van Onckelen Frans

79

overstroomd

overstroomd

20 frs. zeep, pataten, brood enz.

De Smet Frans

81

overstroomd

overstroomd

10 frs. meubelen, kleederen en eene ruit

Wijckmans Joannes

82

overstroomd

heeft geene kelder

 

 

10 frs. meubelen, beddegoed

De Weerdt Joseph

83

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

Mampaey Louis

84

overstroomd

overstroomd

15 frs. kleederen, meubelen

 

 

Namen der bewoners

huisnr.

woning

kelder met bornput

kelder zonder bornput

schade

De Weerdt Frans

112

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

Van De Velde Petrus

113

overstroomd

overstroomd

7 frs. meubelen, eetwaren

Mampaey Petrus

114

overstroomd

overstroomd

2 frs. aan de stoof

Hellemans Frans

110

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid en reinigen

Rijpens August

109

overstroomd

idem

Van Nimmen August

116

overstroomd

10 frs. eetwaren

Geeraerts Frans

117

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

Van Den Bril August

119

overstroomd

overstroomd

idem

Wijckmans Joannes Baptist

118

overstroomd

overstroomd

15 frs. pataten en eetwaren

De Wachter Theodore

193

stal overstroomd

 

 

 

 

10 frs. gereed-schappen

Carsau Victor

195

overstroomd

overstroomd

40 frs. beddegoed, meubelen, eetwaren

Van Linden Alfons

196

overstroomd

overstroomd

25 frs. beddegoed, meubelen

Deckers Frans

197

overstroomd

overstroomd

25 frs. bier, meubelen, keukengerief

Cop Ferdinand

198

overstroomd

overstroomd

15 frs. meubelen, kolen, eetwaren

Watzeels Edmond

199

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

 

 

 

 

Namen der bewoners

huisnr.

woning

kelder met bornput

kelder zonder bornput

schade

Huyck Leo

200

overstroomd

overstroomd

30 frs. vleesch, pataten, kolen enz.

Verbruggen Jules

205

overstroomd

overstroomd

35 frs. bier, sterke dranken en huisgerief

Claes Petrus Joannes

201

overstroomd

overstroomd

10 frs. huisgerief, meubelen, eetwaren

Van Den Bril Frans

202

overstroomd

overstroomd

25 frs. meubelen, eetwaren en twee vazen

Lissens Jan

203

overstroomd

overstroomd

5 frs. pataten, eetwaren

Weduwe Huyck

204

overstroomd

overstroomd

5 frs. eetwaren

De Groot Alfons

207

overstroomd

overstroomd

10 frs. kolen en eetwaren

Coesemans Frans

208

overstroomd

geene als van arbeid

Struyf Louis

210

overstroomd

idem

Ceulemans Alfons

211

overstroomd

idem

De Smet Petrus

212

overstroomd

10 frs. pataten en kolen

Van Rompaey Frans

213

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

Van Linden Louis

216

overstroomd

idem

Smeulders Louis

215

overstroomd

overstroomd

idem

Weduwe Van Camp Eduard

220

overstroomd

idem

Weduwe Nagels

221

overstroomd

idem

De Roover Cornelis

222

overstroomd

geene als van arbeid

De Groot Joannes Baptist

223

overstroomd

idem

 

 

Namen der bewoners

huisnr.

woning

kelder met bornput

kelder zonder bornput

schade

Weduwe De Meyer

224

overstroomd

idem

Van Camp Benoit

226

overstroomd

idem

Serrien Frans

228

overstroomd

idem

Vermeiren Joannes

230

overstroomd

25à30 frs. pataten, kolen, eetwaren

Wijckmans Edmond

231

overstroomd

geene als van arbeid

Gielis Constant

264

overstroomd

overstroomd

10 frs. meubelen, kolen en eetwaren

Claes Eduard

265

overstroomd

overstroomd

geene als van arbeid

De Pauw Jan

266

overstroomd

overstroomd

60 frs. bier, vleesch, pataten, eetwaren

Boey Leo

267

overstroomd

geene als van arbeid

Collier Jan

268

overstroomd

idem

De Clerck Joannes

269

overstroomd

15 frs. van hetgeen gebroken is

Muyshondt Leopold

271

overstroomd

15 frs. eetwaren en arbeid

De Clerck August

273

overstroomd

overstroomd

30 frs. bloem, eetwaren, arbeid

Gijsselaer Victor

233

overstroomd

15 fr. eetwaren en pataten

Dierickx Jacob

52

overstroomd

overstroomd

500 frs. bier, eetwaren, petrol en verders in de magazijnen aan het riet

 

Wijk Vrijheidshoek

 

 

Namen der bewoners

huisnr.

woning

kelder met bornput

zonder bornput

schade

onbewoond

105

overstroomd

 

 

 

 

 

 

Verbruggen Guillielmus

106

overstroomd

overstroomd

kan de schade niet zeggen

Saenen Antoon

111

overstroomd

overstroomd

geene als van den arbeid

Cras Frans

112

overstroomd

overstroomd

100 frs. meubelen, eetwaren, beddegoed, pataten enz.

onbewoond

113

overstroomd

overstroomd

 

 

De Laet Joseph

68

overstroomd

overstroomd

15à20 fr. schade

De kelders der woningen nr.112, 113, 114, 115 der wijk Noeveren zijn gereinigd geweest, maar staan wederom half onder water, de inwoners zeggen ons dat het niets gekort is dat zij er aan werken; de onbewoonde huizen in den Vrijheidshoek zijn goed gekuischt en gereinigd.

Gedaan te Boom den 31ste maart 1906

De brigadier veldwachter