Categorieën
Artikels jaarboeken Auteurs Beroemde Bomenaars

Ludo Van de Wijgaert, Booms letterkundige

Terug naar overzicht jaarboek 1990-1991

VOORDRACHT GEHOUDEN DOOR Dhr. LEONARD DE BONT OP 22 MEI 1991
(Foto: Ludo Van de Wijgaert FAB 7631)

Ludo Van de Wijgaert werd in 1909 te Lier geboren. Hij kwam na de Eerste Wereldoorlog met zijn ouders In Boom wonen, waar zij een boekenwinkel openden.De jonge Ludo liep school in het 0.-L.-Vrouwcollege en volgde privélessen bij Victor De Meyere en Dr. Benoit Lamot.

Als dichter en romancier wist Van de Wijgaert al vlug de etalage van zijn eigen boekhandel te vullen. In 1930 debuteerde hij met de verzenbundel “Het Angelus van Wee”. “Liederen van de Rupelboorden” is de enige verschenen dichtbundel over de Rupelstreek.

Van de Wijgaert droeg tevens bij tot de uitstraling van het Boomse culturele leven alsstichter van RUGO, de Kunst en Cultuur Vereniging voor de Rupelgouw, en het Boomse museum, waar hij tot conservator werd benoemd. In Antwerpen was hij ook adjunct conservator van het Rockoxhuis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij Booms schepen van Cultuur.

Op 12 oktober 1989 overleed Van de Wijgaert in zijn woning te Boom. Deze voordracht werd verlucht met enkele gedichten van Van de Wijgaert. Eénhiervan leest U hierna. “Aan Victor De Meyere” schreef Ludo Van de Wijgaert op 8 mei 1973 ter gelegenheid van de hulde die gebracht werd bij de herdenking van de geboorte van De Meyere, 100 jaar voordien.

AAN VICTOR DE MEYERE,

Gij waart de vriend en Mentor mijner jeugd, gij weest mij vlug der letteren
bittre vreugd, maar toch wist gij de schoonheid van het streven dat
“eenvoud” is in dit verglijdend leven.

Met raad en daad hebt gij mij bijgestaan, maar liet mij vrij mijn eigen weg  te gaan. ‘k heb in mijn woord iets menselijks geweven: doorheen mijn lied  weerklinkt nu milde zegen.

Nu, bij deez hulde door het Boomse volk voel Ik mij dankbaar en de stille  tolk, getuigend dat gij stoer en ongedwongen dit volk, in lief en leed,  “schoon” hebt bezongen!!!

Terug naar overzicht jaarboek 1990-1991

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *