Categorieën
Artikels jaarboeken IMSIR

Intercommunale der Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek (IMSIR). Historisch overzicht

Terug naar overzicht jaarboek 1991-1992

Door Marcel Vereycken Voormalig beheerder IMSIR

Het had veel moeite gevraagd: oneindig veel werkvergaderingen werden belegd, besprekingen en discussies werden in de onderscheiden gemeentefracties gehouden en compromisvoorstellen werden geformuleerd, die toch zo dikwijls gecounterd werden door een” ja … maar!”.

Uiteindelijk was het dan toch zo ver. Met gewettigde fierheid stapten op 1 juli 1964 de afgevaardigden van de aansluitende gemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Terhagen het bureel van notaris Paul Hellemans te Hemiksem binnen. Ze verzochten de notaris, gezien het K.B. van 18.01.1964, de akte op te maken van de stichting van een intercommunale vereniging onder de benaming van “Intercommunale voor Medico – Sociale Instellingen voor de Rupelstreek”.

Hebben zich aangediend voor deze notaris:

1. De gemeente Boom, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, voor wie verscheen en bedong de burgemeester Jozef Van Cleemput, bijgestaan door de gemeentesecretaris Constant Gombert. Zij voerden de beslissing van de gemeenteraad van 13.12.62 uit en dit krachtens de volmachten verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

2. De Commissie van Openbare Onderstand van Boom, gevestigd te Boom en gerepresenteerd door haar voorzitter Damiaan Lefeber, wonende te Boom, Victor De Meyerestraat 14, en door haar secretaris Hendrik Mampaey, wonende te Boom, Antwerpsestraat 379. Beide heren handelen ingevolge de raadsbeslissing van de voornoemde commissie van 19.09.62 en ingevolge de volmacht hen verleend bij hetzelfde besluit.

3. De gemeente Hemiksem, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, in wier plaats verscheen en bedong burgemeester Frans Block, bijgestaan door de gemeentesecretaris Marcel Eras. Dit in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 03.12.63 en krachtens de volmachten, hen verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

4. De Commissie van Openbare Onderstand van Hemiksem, gevestigd te Hemiksem en vertegenwoordigd door haar voorzitter Adolf Vervliet en haar ontvanger Emiel Wastijn. Beide heren handelen ingevolge de raadsbeslissing van bovenvermelde commissie van 21.09.62 en ingevolge de volmachten hen verleend bij dezelfde beslissing.

5. De gemeente Niel, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, voor wie verscheen en bedong burgemeester August Wijn, bijgestaan door de gemeentesecretaris Frans Vereycken, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 11.12.62 en krachtens de volmachten hen verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

6. De Commissie van Openbare Onderstand van Niel, gevestigd te Niel en vertegenwoordigd door Theophiel De Graeve, lid van de commissie en wonende te Niel en door Charles De Decker, secretaris van de commissie en wonende te Niel. Beide heren traden op ingevolge de raadsbeslissing van gezegde commissie van 10.10.62 en krachtens de volmachten hen verleend door dezelfde beslissing.

7. De gemeente Terhagen, vertegenwoordigd door haar college van
Burgemeester en Schepenen, voor wie bedong en verscheen burgemeester Nicolaas Verlinden, bijgestaan door Frans Wegge, gemeentesecretaris, beide wonende te Terhagen en in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 29.09.62 en krachtens de volmachten hen verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

8. De Commissie van Openbare Onderstand van Terhagen, gevestigd te Terhagen en vertegenwoordigd door Isidoor Egelmeers, voorzitter en door Gustaaf De Smedt, secretaris van de commissie. Beide wonen te Terhagen. Zij presenteren zich ingevolge de beslissing van de raad van 03.08.62 en krachtens de volmachten hen verleend bij dezelfde beslissing.

Deze acht comparanten, gezien het koninklijk besluit van 18.01.1964, hebben door hun optreden de oprichting verwezenlijkt van de IMSIR, een intercommunale beheerst door de wet van 01.03.1922 en de aan deze wet aangebrachte wijzigingen betreffende de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen.

Tevens stelden zij de statuten op van de intercommunale vereniging, die de vorm aannam van een coöperatieve vennootschap.
Waarom dan wel een coöperatieve vennootschap? Omdat deze vorm van  vennootschap zekere voordelen biedt ten overstaan van een naamloze vennootschap. Zo brengen in de coöperatieve vennootschap bepaalde personen, die elk over een klein kapitaal beschikken, dit kapitaal voor een bepaald doel in samenwerking bijeen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij verbruikerscoöperatieven, productiecoöperatieven of kredietverenigingen. De coöperatieve vennootschap kan ook over een grotere vrijheid beschikken: zo kan het aantal vennoten voortdurend wisselen, kan de inbreng van de vennoten verschillen en bepalen de statuten de aansprakelijkheid van de vennoten. Ieder aandachtig lezer zal onmiddellijk begrijpen dat de vorm van de coöperatieve vennootschap de ideale keuze is qua vorm, die de nieuwe vennootschap zou aankleven. De statuten verschenen in het Bijvoegsel aan het Belgisch Staatsblad van 23.07.1964 op bladzijde 1865 tot en met 1869 onder de nummers 24.474,  24.675 en 24.476 van de Handelsvennootschappen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.