Categorieën
Economie Femont-Verhoeven Film Kranenbouw

KRANENBOUW NV VERHOEVEN BOOM

Terug naar index Films

In 1937 ging in de Bassinstraat de firma Femont&Verhoeven van start. Zowel Alfons Femont en Kamiel Verhoeven hadden hun ervaring opgedaan bij de Boomsche Metaalwerken. In 1963 besloten beide vennoten hun eigen weg te gaan. Femont startte een nieuw bedrijf in Breendonk. Verhoeven bleef in de Bassinstraat en waar hij het bedrijf verder zette onder de naam N.V. Verhoeven ‘Boom Cranes’. In 1972 bleken de gebouwen aan de Bassinstraat niet meer te voldoen en verhuisde Verhoeven naar de Boomsesteenweg in Aartselaar. In 1977, toen Kamiel Verhoeven met pensioen ging, werd de firma overgedragen aan een Nederlandse holding die in 1985 de boeken neerlegde. Zoon George Verhoeven maakte een film van het bedrijf van zijn vader. In de film zien we de productie en aflevering van een kraan die door de firma Coeck uit Niel werd besteld.

George Verhoeven was een actief lid van de Sint-Jansvrinde. Het VRT-programma ‘Afrit 9’ maakte er in 1999 een reportage over. Hij schreef het verhaal van de firma ook in ons jaarboek 1997-1998 dat je hier kan lezen.

De gebouwen van het oude bedrijf aan de Bassinstraat staan er momenteel nog steeds.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Economie

MIJN VADER FRANS KAMIEL VERHOEVEN-EEN UITZONDERLIJK BOOMENAAR

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

door George Verhoeven, lid Ten Boome

In het commercieel circuit verfranste hij later zijn voornaam als Camille omdat zijn firma “Bagger en Kranenbouw Femont & Verhoeven” veel Franstaligen onder het cliënteel had. Trouwens zijn vennoot deed dat ook en noemde zich Alphonse Femont, hoewel zijn voornamen Jan Alfons waren.

Hij werd geboren als laatste en mannelijke telg uit een eenvoudig arbeidersgezin op 2 december 1903 en kreeg de voornaam van de werkgever van zijn vader, nl. Camille Rypens van de Bloemmolens Rypens, zoals dat soms in die jaren wel gebeurde. Alleen was er toen misschien oppositie tegen de Franse voornaam begin van de 20ste eeuw en is op de aangifte alleen rekening gehouden met de Nederlandse schrijfwijze.

Er was echter in 1903 reeds een kind Verhoeven geboren, die men Kamiel noemde, doch bij de aangifte van de geboorte was ook Frans Verhoeven aanwezig, zijn oom en waarschijnlijk zijn peter en zo ontstond Frans Kamiel.

Het 6e studiejaar B van de staatsmiddelbare jongensschool van Boom bracht in 1918
hulde aan de Verenigde Staten van Amerika.
Wij herkennen :
bovenste rij : Willems, Louis Georges, Louis Krekels, ?, Jef Annemans, Julien Willems, ?,
Carl Van Bogaert en ?
middenste rij : Paul Maes, Rik Roofthooft, Willy Gillé, De Roover, Leon Spiessens, Frans
Vergauwen, Gaston De Jongh en Fernand Van Reeth.
onderste rij : Marcel Roofthooft, Rik Marnef, Jan Van den Heuvel, Florimond Struyf,
Kamiel Verhoeven, Rik Van Lerberghe, Courtin en de leraar Jozef Van. Roy. (Foto: ‘Zo Was Boom’, A. Vinck 1975)

Hij liep school bij de Broeders en stapte later over naar de Rijksmiddelbare School waar men hem terugvindt op een foto van 1918 bij de huldiging van de Amerikanen voor hun Food Relief for Belgium (een initiatief van president Hoover).

Zijn eerste werk begon hij in Antwerpen als loopjongen bij een wisselagent en wou men hem nadien als leerjongen in de diamantsector opnemen, doch hij voelde daar weinig voor en na enkele weken stopte hij al.