Categorieën
Algemene geschiedenis Boom

Expeditie Mongolië Missionaris Louis Verstrepen Een episode uit het familie- en bedrijfsarchief Verstrepen

Terug naar overzicht jaarboek 2011

Door Van den Nieuwenhof Patrick, Rumst, 24/2/2009

Expeditie Robinson, Celebrity Shock, Toast Kannibaal, 71 graden Noord, Peking Express, …zijn enkele populaire tv-programma’s waarin bekende en minder bekende Vlamingen kennis maken met ‘vreemde’ culturen. De drang naar avontuur en ontdekking doet ons als kijker geboeid kijken naar ‘andere’ tradities, gewoontes en levensstijlen.

Dagelijks krijgen we via verschillende mediakanalen beelden van deze al dan niet authentieke ervaringen. De fascinatie voor ‘het andere’ vertaalt zich in (digitale) momentopnames, die voor ons en voor toekomstige generaties getoond en bewaard worden. Het verkennen van andere horizonten is niet nieuw. Gedurende de hele geschiedenis hebben mensen gezocht naar andere werelddelen.

Het feit dat we hierover geïnformeerd zijn, is te danken aan goed bewaard gebleven archieven, waarin het reisverhaal opgetekend is. Archieven worden vaak geassocieerd met oude rommel. Nochtans blijken archieven op cruciale momenten bijzonder actueel te zijn in bijvoorbeeld administratieve en juridische betwistingen. Een stapje verder is de historische waarde van archieven: het wordt mogelijk om geschiedkundig onderzoek te doen.

Archieven worden vaak het geheugen van de maatschappij genoemd ?

Maar is een archief wel HET geheugen ?  Of is het eerder een hefboom tot het verleden?1MILLAR, L., Evidence, Memory, and Knowledge: The Relationship between Memory and Archives                                     http://www.wien2004.ica.org

Hefbomen tot het schrijven van grote en kleine geschiedenissen. Deze laatste niet te verwarren met geschiedenis die niet belangrijk zou zijn, maar als de geschiedenis van de kleine man, vrouw of  lokale gemeenschap. Maar dan wel met de grote K.

De familie Verstrepen

Michel Charles Verstrepen (° 3/4/1815 +9/7/1884 )
X  Niel 15/11/1845
met Joanna Maria Maes (
° 10/5/1823 + 5/12/1893)

Kinderen:

– Eugène Verstrepen (1847-1924), steenbakker

– Pierre Verstrepen (1849- ?), steenbakker

– Emile Verstrepen (1851-1924), steenbakker en schepen te Boom

– Auguste Verstrepen (1853- ?), steenbakker

– Alexander Verstrepen (1855-1934), notaris

– Frans Verstrepen (1859-1932), deken in Diest

Louis Verstrepen (28/5/1861-7/9/1941), missionaris

Categorieën
Boomse figuren Film

KORTFILM ‘ZIJN VERJAARDAG’

Terug naar index Films

Kortfilm van een arme oude man die op zijn verjaardag de overzetboot neemt vanuit Klein-Willebroek en rondloopt door het centrum van Boom ca. 1965. We zien o.a. opnames in het grootwarenhuis URBA aan de Grote Markt en de toenmalige bloemenwinkel Rongé aan de Antwerpsestraat. Er werd voornamelijk gefilmd aan de Kaai, Grote Markt en Antwerpsestraat. De film werd gemaakt door filmclub Bocam (nu BFS). De acteur was Karel De Nil die in 1969 voorzitter was van Bocam. De film duurt ruim 17 minuten.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film Steenbakkerijen

VAN KLEI TOT STEEN

Terug naar index Films

Productieproces van handgemaakte en machinaal gemaakte bakstenen. De film start met een beeld van de Sint-Bernardus abdij in Hemiksem waar volgens de overlevering in 1243 de eerste bakstenen werden gemaakt om de abdij op te richten. Het productieproces (handgemaakt en machinaal) werd gefilmd op de steenbakkerij Van Herck in Boom.

De film duurt ca. 10 minuten en werd vermoedelijk tijdens de jaren zestig gedraaid.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Economie Steenbakkerijen Woningbouw

DE GESCHIEDENIS VAN PUT M

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

OF  HOE DOOR EEN OORDEELKUNDIG INGRIJPEN VAN DE MENS, EEN ORIGINEEL GEDEELTE BOOMS GRONDGEBIED HERREES, NAMELIJK DE HEYPLECK

door schepen De Saeger

Het land aan de Rupel, eens steenbakkersgebied, werd langzamerhand omgetoverd tot maanlandschap: weg was de klei,
de noeste arbeid, de baksteen, de 80 schoorstenen en steenovens.

Dit Rupelland was eens het grootste baksteenproducerend gebied van Europa. Alleen de trieste nalatenschap bleef. Wat kon nog uitgericht worden met de uitgebaggerde kleiputten van de Rupelstreek? Veel verschillende ideeën hebben gecirculeerd. Het voorstel om de putten in verbinding te stellen met de Rupel, er een minihaven van te maken en daar rond bedrijven op te richten, kende zijn supporters.

Ook de idee om in de putten woningen te bouwen in terrasvorm hield lange tijd stand. Maar het gezond verstand kreeg de bovenhand: men zou de putten opspuiten met baggerspecie.
Het basisprincipe was en bleef de verdwenen gronden te herwinnen, het Rupeliaans maanlandschap te bannen en mogelijke  productieplanning te stimuleren.

De Boomse gemeenteraad van 31 maart 1964 bereikte hieromtrent een eenparig akkoord. De onteigening van de gronden kon beginnen. Kort daarop gaf ook de Dienst der Zeeschelde zijn medewerking voor het overbrengen van de baggerspecie uit Rupel en Schelde naar de putten. Het vullen van de putten met huisvuil of vliegas van de elektriciteitscentrale was totaal uitgesloten, enerzijds uit milieu-oogpunt, anderzijds vanwege de onstabiliteit die voor de woningbouw nadelig zou zijn.

Klei’Put M’
(Foto: postkaartenarchief gemeente Boom)