Categorieën
Algemene geschiedenis Boom Film Noeveren Steenbakkerijen WOII

PIETER VAN PRAET VERTELT……

Terug naar index Films

Pieter Frans Van Praet (°Boom 12 september 1899 + Boom 30 december 1992) was de zoon van Jozef Van Praet en Virginia Maria Vizje De Kat Van Campenhout. Een arbeidersgezin die hun brood verdienden in de steenbakkerijen. Edwin Van Praet (kleinzoon van zijn broer) nam in 1991 een urenlang interview af van Pieter en verliest daarbij geen enkel detail uit het oog. Het resultaat is een uiterst gedetailleerd document geworden dat ons een duidelijk beeld geeft van de woon-en leefomstandigheden vanaf het begin 20e  eeuw tot circa Wereldoorlog II in Boom en vooral de wijk Noeveren. Het interview werd ingedeeld in 8 episodes die samen bijna 7 uur duurden. Achterkleinzoon Dennis Spillemaeckers plaatste dit unieke interview op YouTube. Een onschatbaar stukje ‘Oral History’ dat dankzij de nazaten van Pieter vereeuwigd wordt.

Episode A

Categorieën
Film Jaarjournaal

BEVRIJDINGSFEESTEN 6 SEPTEMBER 1997

Terug naar index Films

Op 4 september 1944 werd Boom bevrijd van de Duitse bezetter.
Re-enactors toonden aan het publiek hoe de bevrijding exact in zijn werk ging. In 1994, 50 jaar na de bevrijding, publiceerde Marc Van de Velde het boek ‘De Bruggen van Boom’ die de bevrijding tot in de kleinste details beschreef. De Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw, gaf het boek in 2019 opnieuw uit.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1997 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Artikels jaarboeken

Jaarboek 2019

Overzicht alle jaarboeken

 • De Kunst-en Kulturele Kring Rupelgouw (RUGO)
 • Lt-Col. David Silvertop, de bevrijder van Brussel, Willebroek, Boom en Antwerpen
 • Henri Albert Picard, een Belgische piloot in The Great Escape

Jaarboek 2018

Overzicht alle jaarboeken

 • Priester-leraar-brancardier Benoit Lamot
 • Tentoonstelling ‘Boom in de Groote Oorlog’
 • Roofthooft, een familie van kunstzinnige ondernemers
 • Van Herten Bruin, de Heypleck en Bar Tabac tot Merten Bruyn
 • Diepgaande drinkwaterhistorie
 • Roger Van de Velde
 • Het monument der gesneuvelden
 • De vlucht en wedervaren der familie Mariën uit Terhagen tijdens WOI
 • Kriegsgefangenenpost aan de kadetten van het Rode Kruis
 • Privacyverklaring Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw