Categorieën
Uncategorized

Het wondermiddel van de negentiende eeuw

Financiële tekorten in de zorgsector, overvolle ziekenhuizen, overwerkte huisartsen. De hedendaagse kranten staan vol van die berichten. Vroeger hoorde men niets van dit alles. Werden de mensen vroeger dan niet ziek? Met deze prangende vraag trok ik naar de stadsbibliotheek van Antwerpen, overtuigd dat ik daar het geheim zou ontsluieren. De vreugdekreet die ik slaakte moet bij de andere vorsers in de stadsbibliotheek niet in dank zijn afgenomen. Geen dikke wetenschappelijke turf van een boek maar een advertentie in een Boomse regionale krant van  1867, “De Aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen”,onthulde het mysterie.

“Hartklopping wordt dikwyls niet alleen gevoeld maar ook gehoord;zy verhindert den slaap en veroorzaakt de ergste vrees voor dreigende verstikking. Deze pillen worden bijzonder aanbevolen om die aandoening te verdrijven, omdat zij de zenuwachtigen en zwakken versterken, die veel vatbaarder zijn  voor deze ziekte dan andere personen. Holloway’s pillen verbeteren zoo zeer de spijsvertering, vermeerderen zoo zeer de werking der lever en geven zooveel werkzaamheid aan de ingewanden, dat duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid verdwijnen zoodra de hartklopping vermindert, en de lijder ondervindt dadelijk de onbeschijflijkste verlichting van benauwdheid. Holloway’s pillen vormen de best genezende purgeermiddelen in alle gevallen van herstelling van koortsen, ontstekingen, zenuwpijnen en alle langdurige ziekten, die het bloed en de hersenen hebben verarmd.”

Het volledige gamma van ziekten waar het wondermiddel een oplossing voor bood was zowaar nog indrukwekkender en omvatte nagenoeg alle ziekten die in 1867 konden opgelopen worden: “De pillen van Holloway zijn de best bekende geneesmiddelen voor de volgende ziekten”:

Aamborstigheid
Gal(galziekten)
Zinkingen
Buikpijn
Tering
Stuipen
Verzwakking
Bloedgang
Koningszeer of kliergezwellen
Vallende ziekten
Roos
Zwakte van allen aard
Ziekten der vrouwen eigen
Koortsen
Leverziekten
Keelpijn en keelaandoeningen
Jicht
Aambeijen
Waterzucht
Slechte spijsvertering
Ontstekingen
Ziekten der ingewanden
Ongeregelde maandstonden
Geelzucht
Lendensmert(Lumbago)
Schele hoofdpijn
Verstopping
Benauwdheid op de borst
Hartkloppingen
Huidziekten
Longtering
Steen of graveel
Puisten
Waterverstopping
Vliegende jicht
Verkoudheid
Siphilis
Kramp
Bijkomende ziekte aandoeningen
Vlekken en uitwassen
Hoofdpijn
Tic douloureux
Hoest
Etterzweren
Etterbuilen
Venerische ziekten
Pijn in den buik
Wormen

Alvorens nu in allerijl naar de apotheker te snellen is het misschien goed te weten dat er in 1878 de eerste waarschuwingen verschenen over de wonderpillen. In een boekje over kwakzalverij uit dat jaar staat: ”Zijn pillen en zalf zijn bijna even verspreid als de jenever, en doen misschien maar weinig minder kwaad”. Het wondermiddel is  vandaag dus niet meer verkrijgbaar. De pillen hadden de goede man zeker geen windeieren gelegd. Wat in zijn  voordeel pleit is dat hij een aanzienlijk deel van zijn winst heeft besteed ten dienste van de gemeenschap. Hij stichtte o.a. “The Royal University of London”, die vandaag nog steeds bestaat en “The Holloway sanatorium”, voor zwakzinnigen. Het gebouw bestaat nog steeds maar wordt enkel nog gebruikt als opnamelocatie voor films.

Thomas Holloway       ° 1800 +1883           

Bronnen: Stadsarchief Antwerpen:  http://stadsarchief.antwerpen.be/
Vassar encyclopedia: http://vcencyclopedia.vassar.edu/index.php/

Marc Verlinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *