Categorieën
Auteurs Boeken

Siebens Herman

°Reet 13 juni 1958

Terug naar index Boomse schrijvers

Bibliografie  Herman SIEBENS, PhD

 •  (1979) Als een kind je pad kruist. Korrel, 5(1), 14-15.
 •  (1979) Evalueren? Ko-Info, (06), 2-5.
 •  (1979) Wij proberen het zo. Ko-Info, (06), 6-7.
 •  (1979) Ook met de ouders stappen zetten! Ko-Info, (09), 3-5.
 •  (1979) De memoires van Jezus. Ko-Info, (09), 8-9.
 •  (1979) Geschiedenis van de +13-werking. Ko-Info. (11), 11.
 •  (1980) Pastoraal en katechese in ruimer verband. Ko-Info. (06), 10-11.
 •  (1980) Waarom blijven we katechese geven? Ko-Info, (12), 2-5.
 •  (1981) Op de Tast. Leuven: Acco.
 •  (1981) Waarom blijven we katechese geven? Ko-Info, (01), 3-6.
 •  (1981) Waarom blijven we katechese geven? Ko-Info, (03), 12-14.
 •  (1981) Waarom blijven we bezig met katechese? Ko-Info, (05), 17-18.
 •  (1983) Het bevrijdend woord van Edward Schillebeeckx. Ko-Info, (06), 12-13.
 • (1992) Sleebus, J. (Ed.) . Wandelwijzers. Brussel: Brukselbinnenstebuiten.
 •  (1992) De nieuwe boodschap van het geloof. Leuven: Davidsfonds.
 •  (1992) Over mensen en hun zaakjes. Branding, 3(3), 29-36.
 •  (1992, September). United Colors of ‘beton’. Paper presented at the EBEN Conference, Paris.
 • (1993) Sleebus, J. (Ed.). Eurotaurus. Brussel: Brukselbinnenstebuiten.
 •  (1994) Zakenethiek. Leuven: Garant.
 •  (1994b) Werkvormen. In Van den Bossche, J. (Ed.). Toeterweltoe. Brussel: Jemp.
 •  (1996) Tussen geloof en ongeloof. Leuven: K.U.L. [paper advanced master]
 •  (1996) Stress op het werk. Leuven: Garant.
 •  (1996) Leerlingenparticipatie. Onze school is ook jouw school. Handboek Leerlingenbegeleiding, (18), 151-168.
 •  (1996) Wat kan en niet kan. Kwaliteitskrant, (11), 10-11.
 •  (1997, September) Quality of Care. Paper presented at the EBEN Conference, Prague.
 •  (1997) Over 1 & Ander. Brussel: Jemp. [3 volmues]
 •  (1997, September) (Annoyance)². Paper presented at the EBEN Conference, Utrecht.
 •  (1997) Using Stakeholder-Theory into Case-Method. Teaching Business Ethics, 1(4), 353-368.
 • (1997) Werknemersparticipatie als stressbestrijding. De Vlaamse Ondernemer, 8(152), 15.
 • (1998) Care for Quality. Business Ethics: a European Review, 7(3), 150-162.
 • (1998, September) The ‘Diamond’, an instrument to gain insight in the ethical organisational. Paper presented at the EBEN Conference, Louvain.
 • (1998) Verantwoordelijkheden van de onderneming. Rotary Contact, (179), 2-4.
 • (1998) M. Novak. Zaken doen als roeping. Pleidooi voor het kapitalisme. Collationes. Vlaams Tijdschrift voor Theologie en pastoraal, 28(1), 102-103.
 • (1999) L’Ethique des Affaires. Leuven: Garant.
 • (1999) Over inspraak gesproken. Leuven: Garant.
 • (1999). Ethiek … Heb ik daar zaken mee? Boom: Vlaams Netwerk voor Zakenethiek.
 • (1999) Over inspraak gesproken … in een christelijke school. Nova et Vetera, 76(6).
 • (1999). Lessen uit de dioxinecrisis – Kwaliteitszorg. Rotary Contact, (201).
 • (1999). Lessen uit de dioxinecrisis – Hier komt Rotary in het verhaal. Rotary Contact, (202).
 • (1999) (Zaken)ethiek [v]. Ethische Perspectieven, 9(3/4), 164-182.
 • 1999) Stress aan mijn lijf. Boom: Vlaams Netwerk voor Zakenethiek.
 • 2000). L’Ethique … C’est mon affaire? Aalst: Rotary Club.
 • (2000). Social-profit, een ethische zorg. In Coeckelbergh, D. (Ed.). Social Profit Jaarboek 2000. Antwerp: Standaard Uitgeverij.
 • (2000). Social profit, ethical profit? Paper presented at the EBEN Conference, Cambridge.
 • (2000, September) Defence fits in extensive care for peace and safety. Paper presented at the EBEN Conference, Cambridge.
 • (2000) Financiële participatie. Stand van zaken. Ondernemen, (06).
 • (2000). Ondernemen zal duurzaam zijn … of niet. Milieuwerken, (May).
 • (2000). Verdien uw maatschappelijke verblijfsvergunning. Ondernemen, (June), 20.
 • (2000). Financiële participatie. Tijd voor een wettelijk kader. Vrijbrief, [no details].
 • (2001). Zorg om kwaliteit. Kwaliteitszorg als fundament van bedrijfsethiek. Praktijkgids Kwaliteit & Certificatie, (42), 117-184.
 •  (2001)(Ed.). Dubbel gebruik. Brussel: VKW.
 • (2001) Gerede twijfel en weifelende antwoorden over mensenrechten en bedrijfsleven. In Cassimon, D., Nauwelaerts, Ph. & Opdebeeck, H. (Eds.). Mensenrechten in het bedrijfsleven. Toch meer dan windowdressing. Antwerp: Intersentia.
 • (2001, September). Facile doubts and wavering answers about human rights and company life. Paper presented at the EBEN Conference, Valencia.
 • (2001) Coeckelbergh, D. &  . Ethisch profijt voor social-profitorganisaties. Diegem: Ced.Samsom.
 • (2001) Op weg naar behoorlijk(er) schoolbestuur. Corporate governance voor de raad van bestuur van secundaire scholen. Handleiding Schoolbeleid en -management. (04). [2 articles]
 • (2001) Op weg naar behoorlijk(er) schoolbestuur. Corporate governance voor de raad van bestuur van secundaire scholen. Handleiding Kwaliteitszorg. (05). [2 articles]
 • (2001, September). Concepts and working instruments for corporate governance. Paper presented at the EBEN Conference, Valencia.
 • (2001). Kwaliteitszorg als ethisch fenomeen. Handleiding Kwaliteitszorg, (09).
 • (2001) Sociale economie moet vooral economie zijn. Ondernemen, (10).
 • (2001)(Ed.).  De actieve raad van bestuur. Werkinstrumenten voor corporate governance. Brussel: VKW.
 • (2002). Een goede naam: reputatiemanagement voor schoolinstellingen. School en Samenleving. (1).
 • (2002). Concepts and Working Instruments for Corporate Governance. Journal of Business Ethics, 39 (1/2), 109-116.
 • (2002).  Verantwoord ondernemen is goed voor de reputatie. VKW-info, 17(13).
 • (2002, September). Ethics at the top. Paper presented at the EBEN Conference, Poznan.
 • (2002, May, 15) Democratie is georganiseerd van mening verschillen. Tertio.
 • (2002, May, 22) Vissen in de centrumvijver. Tertio.
 • (2002, May, 22) Ontzuiling leidt tot ontzielde politieke managers. Tertio.
 • (2002, June, 05) Caritas 70 jaar op de bres. Tertio.
 • (2002, June, 05) Armoedebestrijding vraagt rijke inzet. Tertio.
 • (2002, June, 19) Media bepalen waar publiek en politici warm voor lopen. Tertio.
 • (2002, June, 26) Dossier verantwoord ondernemen. Tertio.
 • (2002, June, 26) De wortel van het kwaad. Tertio.
 • (2002, July, 03) Ethisch beleggen scoort. Tertio.
 • (2002, August, 28) Wie bestuurt de school? Tertio.
 • (2002, August, 28) Stilzitten zit er niet in. Tertio.
 • (2002, November, 06) Op de bres voor menswaardige zorg. Tertio.
 • (2002) Een goede naam: reputatiemanagement voor schoolinstellingen. Marketing. (1).
 • (2002) Verantwoord ondernemen & corporate governance. In  (Ed.) De actieve raad van bestuur. Brussel: VKW.
 • (2003, January, 08) Spiritualiteit doorprikt mythes economie. Tertio.
 • (2003) Deugdelijk schoolbestuur. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2003, April) Quality of Work. Paper presented at the EBEN Conference, Edinburgh.
 • (2003, May) Quality of Work. Paper presented at the IESE Conference, Barcelona.
 • (2003, June) Cosm-etica. Paper presented at the EBEN Conference, Oslo.
 • (2003, August) The Ethics of Change. Paper presented at the EBEN doctoral workshop, Budapest.
 • (2003, August) Quality of Work. Paper presented at the EBEN Conference, Budapest.
 • (2003h) Gelijke (onderwijs)kansen realiseren. Een praktijkvoorbeeld. School en Samenleving, (4), 51-82.
 • (2003) Ethisch verantwoord ondernemen in Vlaanderen. Stand van zaken anno 2003. Excel, (63).
 • (2003) Wie zorgt voor grijze golf? Tertio, (193), 1&3.
 • (2003) Ethisch verantwoord ondernemen in Vlaanderen. Stand van zaken anno 2003. Excel, (63), 13-15.
 • (2003, November) Stakeholder approach versus other concepts of business responsibility, searching for an overall concept about responsibility in business. Paper presented at the academic session with Ed Freeman, Louvain.
 • (2003, December) Globalisering & ethiek. Een probleem zonder pasklare oplossing. Paper presented at Symposium RUGhent.
 • (2004) Creating Learning Organisations about Quality of Work. Paper presented at the conference of Ghent.
 • (2004) De waarden-volle school – visie. School en Samenleving, (6), 9-38.
 • (2004, September) For a better Quality of Life @ Work. Paper presented at the EBEN Conference, Barcelona.
 • (2004) De waarden-volle school – praktische aanpak. School en Samenleving, (7), 9-40.
 • Fret, K., Maes, A.,  & Vinck, A. (2004e). Camille Bal. Booms bouwmeester van 1911 tot 1955. Boom: Emabb/ALB.
 • (2004) Zelf de GOK-werking evalueren. Een praktijkvoorbeeld uit Kapellen. School en Samenleving, [no details].
 • (2004) Globalisering en ethiek. De rol van sociale standaarden en labels. Ethiek & Maatschappij, 7(2), 50-65.
 • (2004) Van quality manager tot ethics officer. Kwaliteitskrant, (5), 23.
 • (2004) Quality of Work. Paper presented at the EBEN-UK Conference, Edinburgh.
 • (2004). Quality of Work. Paper presented at the IESE Conference, Barcelona.
 • (2005, January) Quality of Work. Paper presented at the EOQ Conference, Tallinn.
 • (2005) Business ethics concepts for Public Administrations & Civil Services. Paper presented at the Conference, Louvain.
 • (2005) Van rariteit tot mainstream. Een sociale geschiedenis van de bedrijfsethiek in Vlaanderen. In Langenberg, S. & Stilljé, A. Wil de ethisch expert opstaan? Antwerp: Garant.
 • (2005) Facilitating Leadership. EBS Review, 2(20), 9-29.
 • (2005) Kwaliteitszorg als fundament van bedrijfsethiek. Procestechnieken en -engineering, (54), 109-134.
 • (2005, June) Servant-Leadership: a Practical Definition. Paper presented at the EBEN Conference, Tallinn.
 • (2005, June) Facilitating Leadership. Paper presented at the EBEN Conference, Tallinn.
 • (2005) Integrale Kwaliteitszorg. Procestechnieken en -engineering, (54).
 • (2005, September). Quality of Work. Paper presented at the EBEN Conference, Bonn.
 • (2006, June). As easy as it seems!? A critical reading of the CSR-concept. Paper presented at the EBEN Conference, Sint-Petersbourgh.
 • (2006) Vak bedrijfsethiek noodzakelijk in secundair onderwijs. Tertio, (356), 3.
 • (2006) Samenwerken aan veiligheid. Van algemene ethiek naar ethiek en deontologie van de politie. Boom: Lokale Politiezone Rupel-Boom.
 • (2006) Gelijke (onderwijs)kansen realiseren. Een praktijkvoorbeeld. In Cré, J. GOK-ken op de toekomst. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2007, February). Met het vak economie op de softe tour. Paper presented at the Dag van de Aconomie, CNO, Antwerp.
 • (2007) Facilitating Leadership. Antwerp: Garant.
 • (2007) Verantwoord Schoolmanagement. I. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2007) Verantwoord Schoolmanagement. II. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2007) Opleiden tot duurzaam ondernemen? Paper presented at Artevelde Hogeschool, Ghent.
 • (2007, September) Responsible School Management. Paper presented at the EBEN Conference, Louvain.
 • (2007) School in verandering – 1: de weg naar onderwijskwaliteit. School en Samenleving, (16), 35-66.
 • (2007) Sociale huisvesting Boom Terhagen. 100 jaar bij de les. Boom: Emabb/ALB.
 • (2008) School in verandering – 2: veranderingsmanagement. School en Samenleving, (17), 17-43.
 • , Thevelein, P. & Vromman S. (2008) Verantwoord ondernemen in de horeca. Malle: 3mPublishing.
 • (2008) Over 1 & Ander. Antwerp: Garant.
 • (2008, June) How to build a more ethical school? Paper presented at the EBEN Conference, Antalya.
 • (2008, September) Control – social control – self-control. About ethics and different formats of power. Paper presented at the EBEN Conference, Lille.
 • (2008) Zelfevaluatie foor schoolmedewerkers in het kader van een kwaliteitsbeleid. Opportuniteiten en valkuilen. Kwaliteitszorg in het onderwijs, (19), 39-62.
 • (2008) Zorg en informatie: een ethische kwestie. Zorgbreed, 6(22), 2-12.
 • (2009) Humor, onderwijs en verantwoordelijkheid. Drie verschillende werelden. Of niet? In Dietvorst, C. & Mahieu, P. (Eds.). De school, de lach en de lagg. Antwerp: Garant.
 • (2009, June) Conceptual Clusters: beyond the classic conflict between conflict. Paper presented at the EBEN Conference, Beer Sheva.
 • (2009, September) Business Ethics at the level of secondary schools: an inevitable consequence. Paper presented at the EBEN Conference, Athens.
 • (2009) Stakeholder Approach a Philosophy of Life. Paper presented at the EBEN Conference, Athens.
 • (2009) Bij nader toezien. Wandelen door de Beukenlaan in Boom. Boom: Emabb/ALB.
 • (2010) Facilitating Leadership. Paper presented at the European SPES Conference, Hilvarenbeek.
 • (2010, June) Policy-Pursuing Ability. Paper presented at the EBEN Conference, Tampere.
 • (2010, July) Stakeholders Theory as a philosophy of life. Paper presented at the Wharton-Bergamo Conference, Bergamo.
 • (2010) Duurzaam ondernemen. Maatschappelijk verantwoord handelen. Antwerp: Garant.
 • (2010) Mijnheer de directeur, mag ik even naar huis bellen? Personeel en Organisatie, (25), 36-69.
 • (2010, June) Responsible school management. Literature review and qualitative research on a conceptual basis for responsible management in secondary schools in Flanders. Paper presented at the Doctoral Workshop at the EBEN Conference, Trento.
 • (2010, June) About the real meaning of ethical concepts. A qualitative research with school leaders in secondary schools in Flanders. Paper presented at the EBEN Conference, Trento.
 •  (2011) & Van Den Berghe, E. De dolende mens. Antwerp: Garant.
 • (2011) Facilitating Leadership. In Eynikel, J. & Thompson, M.J. (Eds.). Leading with Wisdom. Antwerp: Garant.
 • (2011) Coenjaerts, D., Fret, K., Laureyssens, G. & . Braem en Boom, conflict en harmonie. Boom: Emabb/ALB.
 • (2012)& ten Have, R. . Grenzeloos leren over kwaliteitszorg in het Onderwijs: Vlaanderen ‘versus’ Nederland. Mechelen: Plantyn. Retrieved from http://www.leerrijk.be .
 • (2012) Faciliterend leiden. Mechelen: Plantyn. Retrieved from http://www.leerrijk.be .
 • (2012) Coenjaerts, D., Fret, K., Maes, A.,  & Vinck, A. . Camille Bal. Booms bouwmeester van 1911 tot 1955. Boom: Emabb/ALB.
 • (2013) Verantwoord schoolmanagement. Literatuurstudie en empirisch onderzoek naar de conceptuele basis voor ethisch te verantwoorden management in secundaire schoolinstellingen in Vlaanderen. Antwerp: University of Antwerp. [doctoral dissertation]
 • (2013, September) Responsible school management. Literature review and qualitative research on a conceptual basis for responsible management in secondary schools in Flanders. Paper presented at the EBEN Conference, Lille.
 • (2013) Responsble school management. Literature review and qualitative research on a conceptual basis for responsible management in secondary schools in Flanders. Paper presented at the ENIRDELM Conference, Portoroz.
 •  (2013) Apers, P., Coenjaerts, D., De Maeyer, M., Fret, K., , Van de Mosselaer, G. & Verbeeck, L. School maken in Boom. 150 scholen in Boom. Boom: Emabb/ALB.
 • (2013) Ethisch verantwoorde controle. Een verkenning. Ethische Perspectieven, 23(4), 368-399.
 • (2014) Grenzen aan verandering. Over moeten, (niet)willen en (niet) kunnen. Antwerp: Garant.
 • (2014) The Ethics of Control. Paper presented at the ENIRDELM Conference, Helsinki.
 • (2014) Mahieu, P.,  & Van Rossem, A. . ‘School Ethics’ – Responsible School Management: the Application of Business Ethics to School Management. Vodenje, 12(special), 143-166.
 • (2015) The Quest for Responsible School leadership: facilitating is the answer. Paper presented at the ENIRDELM Conference, Dublin.
 • (2015) The Ethics of Control. In Kanervio, P., Pulkinen, S. & Risku, M. (Eds.) More Trust, Less Control – Less Work? Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • (2015) Zonder goesting lukt het niet. Over stress en bevlogenheid in het Onderwijs. Korpus, 2.
 • (2016) United Colors of Beton. Antwerp: Garant.
 • (2016) Facilitating leadership, the Answer to the Quest for Responsible Leadership. In Hurley, T. & O’Connor, E. (Eds.) Leadership for Future Focused Education and learning for All. Proceedings Enirdelm Conference 2015, Dublin.
 • (2017) Ethical Leadership vs. Destructive Behaviour. Article 26th Enirdelm Conference. Krakow.
 • (2017) Ethical Leadership vs. Hostility. Ethics and Opposition. Enirdelm Newsletter 11/2017, 22-25.
 • (2018). Bij nader toezien. Wandelen doorheen de Beukenlaan in Boom. Boom: Emabb/ALB.
 • (2018) Ethical Leadership vs. upwards Hostility. In Dorczak, R.
 • (2018) Leading and Managing for Development. Article OSKKO Conference, Jagiellonian University, Krakow.
 • (2018) Ethical Leadership under Hostile Fire. Wybrane Zagadnienia Zarzadzania I Przywodztwa Edukacyjnego. Krakow: Instytutu Spraw Publicsnych Uniwersytetu Jagiellonskiego.
 • (2018) Ethical Leadership under Hostile Fire. Monografie I Studia Instiytutu Spraw Publicsnych. Krakau: Uniwersutetu Jagiellonskiego w Krakowie.
 • (2019) Responsible Professionalism. Oud-Turnhout: Gompel&Scavina.
 • 2019) Verantwoord professioneel handelen. Oud-Turnhout: Gompel&Scavina.
 • (2019) Taking Risks into account: Responsible Management. Valencia: EBEN Annual Conference.
 • (2019) A Grand Theory of Anti-social, Destructive Behaviour. Valencia: EBEN Annual Conference.
 • (2019) Taking Risks into account: Responsible School Management. Ljubljana: Enirdelm Conference.
 • (2019) A Grand Theory of Anti-social, Destructive Behaviour. Ljubljana: Enirdelm Conference.
 • (2019) Employees’ Upwards Hostility. A Specific Phenomenon of Ethical Leadership. Ethical Perspectives. 26 (3), 459-500.
 • (2020) Grand Theory of Antisocial and Destructive Behavior. Vodenje. 1, 47-103.
 • (2021) Op zoek naar UVRM 3.0. Het mensenrechtenprobleem anno 2021 en Hannah Arendt. De Uil van Minerva. 34 (1), 16-24.
 •  (2021) Een droom van een park. Utopia in Boom. Boom: ALB.
 •  (2021) Op goed geluk. Risico’s ernstig genomen. Boom: uitgave in eigen beheer.

Terug naar index Boomse schrijvers

Categorieën
Boeken Wereldoorlog II

HERUITGAVE “DE BRUGGEN VAN BOOM’ (tijdelijk terug beschikbaar)

Door het grote succes was de heruitgave van ‘De Bruggen van Boom’ al snel uitgeput. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn er nog 20 extra exemplaren besteld waarvan er momenteel nog  2  beschikbaar zijn.

Snel zijn is dus de boodschap want een nieuwe druk komt er niet.

Prijs en details kan je hier vinden.   

Categorieën
Boeken Wereldoorlog II

HERUITGAVE “DE BRUGGEN VAN BOOM’

Op 3 september 1944 overschreden Britse en Amerikaanse troepen de Belgische grens.Hun hoofddoelen waren: de hoofdstad, Brussel, innemen en de haven van Antwerpen intact veroveren.De Duitsers troffen schikkingen om zich ter verdediging in te richten achter het Albertkanaal. De voorbereidingen om de haven van Antwerpen grondig te vernielen waren al begonnen en Duitse versterkingen waren reeds op weg om, achter de Rupel en de Nete, een vooruitgeschoven linie in te nemen; zwaartepunt: Boom … Daar hoopten zij de geallieerde stormloop tijdelijk te stuiten en in die adempauze de Antwerpse haveninstallaties totaal onbruikbaar te maken. De gemeente Boom zou midden in de frontlijn liggen. Het lot beschikte er anders over. Op 4 september 1944 trok de Antwerpse legerofficier, Robert Vekemans, op eigen initiatief de geallieerde voorhoede tegemoet met het voorstel een omtrekkingsmaneuver via Klein-Willebroek uit te voeren om alzo de sterke Duitse verdediging rond de bruggen van Boom te verschalken en langs achter aan te vallen. De Belg verdedigde zijn plan zó overtuigend dat de Britse commandant het onmiddellijk aanvaardde. Met luitenant Vekemans als gids kon de Britse voorhoede op verrassende wijze de oude tolbrug over de Rupel te Boom intact veroveren.Marc Van de Velde (+ 2016) begon in 1980 getuigenissen en bronmateriaal te verzamelen wat in 1994, exact 50 jaar na de bevrijding van Boom, resulteerde in een lijvig naslagwerk dat in geen tijd was uitverkocht. Ondanks de grote vraag kwam het door omstandigheden nooit tot een heruitgave. Vandaag, 75 jaar na de bevrijding, geeft de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw met steun van de gemeente Boom het boek opnieuw uit. Het originele werk, dat uit een boek bestond, wordt nu in twee boekdelen aangeboden. Per boekdeel is een register van persoonsnamen toegevoegd.

Praktisch:

Hardcover
Deel I: 261 pagina’s
Deel II: 312 pagina’s
Gedrukt op papier ‘Maco Silk’ van 150 gr.
Wit leeslint en kapitaalbandje

Prijs voor de twee boekdelen: 85 euro (Leden Ten Boome), 90 euro (niet-leden Ten Boome). Het boek is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Verzending binnen België: 6 euro. De bestelling is definitief na storting van het bedrag op rekeningnummer: BE 94 6524 8450 8214

Je kan het ook komen afhalen op de dekenij, Hoogstraat 28 Boom. (elke eerste en derde zaterdag van 10-13 uur) 

Categorieën
Algemene geschiedenis Boom Artikels jaarboeken Boeken

Ten Boome stelt voor: Boom in het Verleden door E. Steenackers

Terug naar overzicht jaarboek 1993-1994

Welkomstwoord door Lode Somers (°1924 + 2012)
voorzitter” Ten Boome ” 8 oktober 1993