Categorieën
Boomse figuren Film Harmonicaïsten

KONINKLIJKE BOOMSE HARMONICAÏSTEN BARBECUE 1991

Terug naar index Boomse Filmkes

Barbecue van de Koninklijke Boomse Harmonicaïsten in 1991 aan lokaal ‘De Vrede’ (Nielsestraat 139). Aan het begin van de film wordt lokaalhouder Eduard Mampaey gehuldigd.

 

Categorieën
Boomse figuren Film Harmonicaïsten

KONINKLIJKE BOOMSE HARMONICAÏSTEN TEERFEEST 1990

Terug naar index Boomse Filmkes

Het teerfeest 1990 van de Koninklijke Boomse Harmonicaïsten. De originele film duurt langer dan een uur.

 

Categorieën
Boomse figuren Film Harmonicaïsten

JUBILEUM CONCERT 100 JAAR KONINKLIJKE BOOMSE HARMONICAÏSTEN

Terug naar index Boomse Filmkes

Herfstconcert van de Koninklijke Boomse Harmonicaïsten dat in het teken stond van hun 100-jarig bestaan. Het concert olv van Staf Jacobs (+2014) had plaats in Zaal ‘De Vrede’ aan de Nielsestraat. Booms geschiedschrijver Alex Vinck (+ 2007) publiceerde een jubileumboek die de geschiedenis van de vereniging samenvat. De vereniging bestaat nog steeds en wordt nu geleid Christoph Belis. Het archief van de vereniging werd bij Ten Boome in bewaring gegeven. De film bevat het volledige concert en duurt 1 uur en 51 minuten.

 

Categorieën
Boomse figuren Film

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR BOOM

Terug naar index Films

Promotiefilm over de gemeente Boom met Fons Cras als gids. De film werd ca. 2001 opgenomen en duurt ruim 14 minuten. Met dank aan de Boomse Film Studio’s (BFS) die de film ter beschikking stelde. Fons Cras (+ 2006) is in Boom bekend als de stichter en bezieler van Theater Piep.

 

Categorieën
Boomse figuren Film

KORTFILM ‘ZIJN VERJAARDAG’

Terug naar index Films

Kortfilm van een arme oude man die op zijn verjaardag de overzetboot neemt vanuit Klein-Willebroek en rondloopt door het centrum van Boom ca. 1965. We zien o.a. opnames in het grootwarenhuis URBA aan de Grote Markt en de toenmalige bloemenwinkel Rongé aan de Antwerpsestraat. Er werd voornamelijk gefilmd aan de Kaai, Grote Markt en Antwerpsestraat. De film werd gemaakt door filmclub Bocam (nu BFS). De acteur was Karel De Nil die in 1969 voorzitter was van Bocam. De film duurt ruim 17 minuten.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Beroemde Bomenaars Boomse figuren

Archief Robert Lombaerts in de kijker bij Archiefbank Vlaanderen

Het archief van de veelzijdige kunstenaar Robert Lombaerts dat bij Ten Boome wordt bewaard en door ons werd geïnventariseerd, wordt in de kijker gezet bij Archiefbank Vlaanderen. Als waardering kan dit tellen!

Bekijk hier het artikel bij Archiefbank Vlaanderen
De inventaris van het archief kan je hier vinden

 

 

 

Categorieën
Artikels jaarboeken Beroemde Bomenaars Boomse figuren

Paul Collaer

Terug naar overzicht jaarboek 1991-1992

Lezing gehouden op 22.04.1992 door Alex Ramael[mfn]Geschiedkundige, Cultuurbeleidscoördinator[/mfn]

Geachte aanwezigen,
Beste vrienden,
Diegene die met veel goede moed hun televisie-avond hebben opgeofferd om naar deze uiteenzetting te komen luisteren over de figuur van Paul Collaer, zullen niet teleurgesteld worden. Straks, na enkele woorden ter inleiding, zal een video-opname vertoond worden van een aflevering van “Ten huize van…”, waarin Paul Collaer in zijn woning te Bosvoorde geïnterviewd wordt door Joos Florquin en Annie Van Avermaet.

Wie was nu Paul Collaer ?

Zij die de kleine tentoonstelling hebben gezien, die eind oktober verleden jaar in de Academie voor Muziek en Woord plaatsvond, zullen al een goed beeld hebben van deze verdienstelijke man die in Boom werd geboren. Men kan het cultuurhistorisch belang van Paul Collaer misschien het best omschrijven als volgt: als niet-professioneel musicus en musicoloog heeft hij vanaf 1920 tot ver in de ’70er jaren, een onuitwisbare stempel gedrukt op het muziekleven in België.

Hij was pianist, conférencier, organisator van concerten, dirigent en veelzijdig musicoloog. Hij heeft velen geboeid door de originele wijze waarop hij etnische, oude en nieuwe muziek wist voor te stellen. Over zichzelf zij Collaer: “Deze XXste eeuwse muziek en vele andere muziekuitingen begreep ik ten volle omdat ik ze in alle objectiviteit in hun context kon plaatsen. Dit resultaat kon ik alleen maar bekomen door de cultuur grondig te bestuderen. Doet men dit niet, dan begrijpt men de muziek niet. Muziek heeft namelijk een betekenis. Zij is een belangrijke exponent en een getuige van een bepaalde cultuur in een bepaalde ruimte.” 

Contradictorisch genoeg had Paul Collaer in eerste instantie een strenge natuurwetenschapppelijke opleiding genoten. Maar misschien juist daardoor kon hij beter dan wij ook een harmonieuze band leggen tussen enerzijds de gangbare muziektheoretische en muziekhistorische opvattingen en anderzijds zijn persoonlijk zuiver wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong en de evolutie van oude en nieuwe klankstructuren, muziekpatronen, ritmen, enz . . .

Paul Collaer werd te Boom geboren op 8 juni 1891 in het huis Brandstraat 38. Hij heeft hier zijn prille jeugd doorgebracht tot 1903, toen zijn ouders, die leraars waren, naar Brugge verhuisden. Zijn ouders waren zeer muzikaal. Zijn vader Charles had zang gevolgd bij een toenmalig beroemd bariton, die aan de Muntschouwburg verbonden was. Zijn moeder, Gerardine Feytmans, behaalde in 1881 de eerste prijs aan de stedelijke muziekschool te Leuven. Zij was echter beter bekend als Dina Demers, schrijfster van in die tijd zeer populaire meisjesboeken.

Collaers eerste muzikale ervaringen dateren uit de periode dat hij in Boom woonde. Niet enkel de muzikaliteit van zijn ouders stimuleerde hem. Toen hij in 1981 ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag te Boom plechtig ontvangen werd, vertelde hij dat hij als kind graag vanop de tolbrug naar het voor hem muzikaal geluid van de talrijke scheepswerven langs de Rupelboord luisterde. Aan zijn geboorteplaats heeft hij altijd zeer dierbare herinneringen bewaard en was in 1981 dan ook zeer geroerd toen hij, na vele jaren, te Boom werd ontvangen en rondgeleid.

Paul Collaer had een dubbele roeping. Enerzijds deze van leraar en anderzijds deze van musicus. En hij wist deze beide roepingen op een prachtige wijze te doen harmoniëren. In 1914 studeert hij af aan de ULB als scheikundige, maar zal wegens de oorlog zijn doctoraat slechts kunnen behalen in 1919. Tijdens zijn studies in de wetenschappen was hij zeer aktief als musicus. Tussen 1911 en 1914 gaf hij niet minder dan 33 pianoconcerten met 120 werken van 57 verschillende toondichters. Reeds in 1909, nog tijdens zijn atheneumstudies te Mechelen, speelde hij in de school werken van d’ Indy en Debussy voor een arbeiderspubliek, voor wie hij deze muziek ook becommentarieerde. Hij stelde daarbij vast dat niet één maar vele publieken bestaan en dat iedereen, ongeacht de sociale klasse of opleiding, bevattelijk kan zijn voor dit soort muziek.

Eén van Paul Collaers grote verdiensten is dat hij de muziek van toen grotendeels nog onbekende toondichters als Scriabin, Satie, Ravel, e.a. bekend maakte. In 1913 transponeerde hij zelfs de “Lentewijding” van Stravinsky naar quatre-main op barpiano. In een tijd dat de grammofoonplaat zich in een embryonale ontwikkeling bevond, was dit vaak de enig manier om nieuwe werken bekend te maken bij een breder publiek.

De eerste wereldoorlog was ook voor de aan het IJzerfront ingezette Paul Collaer een traumatische ervaring. De ellende van de oorlog wist hij evenwel te compenseren, ook voor zijn medesoldaten, door het geven van muziekuitvoeringen, samen met ondermeer Eugène Ysaye. In 1917 krijgt hij TBC en wordt, door bemiddeling van koningin Elisabeth, als oorlogsinvalide voor een operatie en een kuur naar Davos in Zwitserland gestuurd. Daar leerde hij Elsa Meyer kennen, met wie hij in 1919 zal huwen.

Categorieën
Boomse figuren

De laatste hondenslachter vereeuwigd door kleinzoon

Zaterdag 12 maart overhandigde Rudolf Eyckmans aan onze secretaris André Smet een portret van zijn grootvader Pieter Karel Buelens (°1877 +1962) die beter bekend was onder zijn roepnaam ‘Peer den Haring’ en de laatste Boomse hondenslachter was. Rudolf is bestuurslid van Ten Boome en verrijkte onze vereniging al eerder met een schenking van de ‘werktuigen’ die Peer den Haring  hanteerde. Van harte dank Dolf!

overhandiging tekening peer den haring

Over Peer den Haring verscheen eerder ook al onderstaand artikel in het tijdschrift Rondom:
‘Rudolf Eyckmans(74) uit Terhagen kan urenlang vertellen over zijn grootvader Pieter Karel Buelens die naar eigen zeggen de laatste hondenslachter van Boom was. Pas op het sterfbed van zijn moeder vernam Rudolf dat hij ooit zijn eigen hond, die om het leven kwam door een ongeluk, kreeg voorgeschoteld als een stoofpotje. Toch koestert hij geen wrok maar grote bewondering voor zijn grootvader. ‘Pieter Karel Buelens stond bekend als Pèèr den haring, een bijnaam die hij kreeg omdat hij met haring leurde’ vertelt Rudolf. Hoe Pieter dan uiteindelijk hondenslachter werd was puur toeval, en anders dan men zou denken, was deze slachter van onze trouwe viervoeter een man van zachte inborst. ‘ Mijn grootvader leurde aanvankelijk met haring die hij te voet in Antwerpen ging halen. Hij maakte ook een tijd deel uit van een rondreizend circus waar hij optrad als ‘slangenmens’. Zo kwam hij in 1894 ooit terecht in Liezele waar hij mocht overnachten in een schuur naast een hoeve. Toen hij vernam dat de eigenares een weduwe was die amper genoeg eten had voor haar maar hem desondanks een rijkelijk ontbijt serveerde, rijpte het plan om haar te belonen. Die beloning bestond uit een hond die hij in de buurt slachtte. Hiermee was de aanzet gegeven en werd mijn grootvader hondenslachter. De honden ging hij halen in Vilvoorde waar ze speciaal werden gekweekt om geslacht te worden. Vaak kwam hij samen met een kompaan te voet van Vilvoorde langs het kanaal met meer dan veertig honden. Het ‘verse’ vlees werd dan eerst in levende lijve vertoond in het centrum alvorens het naar de slachtbank werd gevoerd’. Het lijden van de hond werd tot een minimum herleid. Één klop van de hamer volstond om het dier te doden. Het vlees was fel gegeerd en werd verwerkt in een stoofpotje’. Rudolf erfde de werktuigen van zijn grootvader en wil ze nu laten bewaren voor het nageslacht. ‘Ik schenk ze aan de Geschiedkundige Kring Ten Boome zodat ik zeker ben dat ze nooit zullen verloren gaan’.  

 

Categorieën
Boomse figuren Foto's personages

Boomse Figuren ‘Cras’

‘Cras’ vermeldt de index van het fotoarchief.  Was hij soms familie van Fons Cras die o.a. theater Piep oprichtte?

Categorieën
Beroemde Bomenaars Boomse figuren

Boomse Figuren ‘F. Willems’

F. Willems zal naar alle waarschijnlijkheid een band met de voetbalsport hebben. Wie weet er iets meer over deze persoon?