Categorieën
EMABB Film Jaarjournaal Noeveren

NOEVEREN-KERMIS 5 JUNI 1997

Terug naar jaarjournaal 1997

Noeveren-kermis, 5 en 6 juni 1997. Dit jaarlijks terugkerend evenement in de wijk Noeveren weet steeds veel volk op de been te brengen. Het veelzijdige aanbod zal daar zeker niet vreemd aan zijn.
De ‘kermis’ zelf beperkt zich tot enkele attracties. De focus ligt vooral op een gezellig samenzijn gepaard met culturele activiteiten, volkssport en demonstraties van oude ambachten.
Ook muziek vormt steeds een belangrijk aspect van het volksfeest. De zanger, steevast vergezeld van zijn gitaar, is Nielenaar Hans Rombaut, die naast zijn liefde voor de muziek een gerenommeerd historicus is.
Ter gelegenheid van Noeveren-Kermis organiseerde EMABB (EcoMuseum en Archief van de Boomse Baksteen) in de ringoven van steenbakkerij Lauwers een kunsthappening waarbij de Boomse Kunstacademie hun boetseer skills tentoonstelden. Het ‘Delfts blauw aardewerk’ vervolmaakte het meer dan geslaagd evenement.
De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1997 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film

DEN OOGEN BOOM

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 24 december werd het project ‘Den Oogen Boom’ opgestart. Het project moest de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente bevorderen. Het project was het gevolg van het preventiecontract dat in 1994 werd afgesloten met het Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken. Den Oogen Boom dienden 3 lijnen te ontwikkelen: dialoog met de bevolking, informatie naar de bevolking toe en initiatieven met de bevolking.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film

PRIJSUITREIKING LAUREATEN BEBLOEMINGSWEDSTRIJD & VEILIG SCHOOLVERKEER BOOM

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 11 december mochten de laureaten van de bebloemingswedstrijd en zij die zich lieten opmerken ter bevordering van veilig schoolverkeer, hun prijs op het gemeentehuis in ontvangst komen nemen.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film

ONTVANGST NIEUWE INWONERS (TWEEDE KEER)

Terug naar index jaarjournaal 1996

Traditioneel krijgen de nieuwe inwoners een rondleiding op het gemeentehuis en worden ze door de burgemeester en schepenen verwelkomd. Op 11 december werden voor een tweede maal dat jaar de nieuwe Bomenaars (periode 19 juni 1996-december 1996) uitgenodigd op het gemeentehuis.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film

BOCAM-BOOM IN BEELD

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 16 oktober 1996 richtte naar jaarlijkse gewoonte filmclub BOCAM hun jaarlijks evenement ‘Boom in Beeld’ in. In het korte filmpje wordt niet het evenement zelf maar wel de de promotie ervan gelaakt. De aankondigingen werden aan de palen van verkeersborden en verkeerslichten vastgemaakt, wat wettelijk niet mocht.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

 

Categorieën
Film

TOEGANKELIJKHEIDSWANDELING CENTRUM BOOM

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 21 september 1996 richtte de ‘Welzijnsraad’ een ’toegankelijkheidswandeling’ in door Boom-centrum, die de pijnpunten moest aantonen voor mensen die minder mobiel zijn en vaak aangewezen zijn op een rolstoel. Het initiatief kwam er na herhaalde klachten bij leden van de Welzijnsraad. Tijdens de wandeling werden de locaties die een probleem vormen voor mensen met een handicap ,zorgvuldig genoteerd. De lijst werd nadien aan het gemeentebestuur overhandigd die op hun beurt beloofden de problemen aan te pakken.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film Noeveren

SHOOTING CLUB BOOM, WEDSTRIJD BURGEMEESTER MARNEF

Terug naar index jaarjournaal 1996

Onder het motto ’training is de beste bewapening’ hielden politie en rijkswacht uit Boom en omstreken op 24 april 1996 hun jaarlijkse schietoefening. Aan de schietwedstrijd ‘burgemeester Marnef’ namen 68 hoeders van de wet deel. ‘Boom 1’ bleek de beste groepsresultaten neer te zetten, Geert Borms (politie Rumst) was de beste individuele schutter. Burgemeester Marnef en de schepenen Leens en de Saeger reikten de prijzen uit.(F0070)
De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film Kunst Tentoonstelling

TENTOONSTELLING PATRICK PICARELLE

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 18 april 1996 stelde Patrick Picarelle tentoon in de Lombaertszaal van het gemeentehuis in Boom. De kunstenaar toonde er zijn werken in porselein en gebakken klei. Picarelle ontwerpt vazen, meubels en juwelen en organiseert stages over kunst. Rond 1991 richtte hij te Noeveren een internationaal centrum voor driedimensionale kunst op. (F0069)
De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film Milieu

BOOMBRIGADE EN INDIENSTNAME VEEGMACHINE

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 16 april werd de ‘Boombrigade’ in het leven geroepen als snel interventieteam om kleine herstellingen op het openbaar domein uit te voeren. De ‘brigade’ bestond uit Gaston Neels en Rudy Leemans. Hun taak bestond uit o.a. het verwijderen van sluikafval, snoeien van bomen, herstellen van voetpaden, het rechtzetten van verkeersborden en paaltjes, opruimen van glasscherven enz… Ook de aankoop van een straatveegmachine maakte deel uit van de ‘Boombrigade’. De machine was uitgerust, met een toen nog milieuvriendelijke, 5 cilinder dieselmotor. (F0068)
De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film Toerisme

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR BOOM 2001

Terug naar index Films

Promotiefilm over de gemeente Boom met Fons Cras als gids. De film werd ca. 2001 opgenomen en duurt ruim 14 minuten. Met dank aan de Boomse Film Studio’s (BFS) die de film ter beschikking stelde. Fons Cras (+2006) is in Boom bekend als de stichter en bezieler van Theater Piep.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.